Gdzie najłatwiej o kredyt dla firm?

Uzyskanie kredytu firmowego najłatwiejsze będzie w tym banku, w którym prowadzone jest konto przedsiębiorcy lub firmowe. Dzieje się tak dlatego, że bank zna przepływ gotówkowy na koncie wnioskodawcy, a to ułatwia podjęcie decyzji kredytowej. Ponadto, banki bardzo często mają oferty korzystniejsze dla swoich klientów, niż dla osób, przychodzących z zewnątrz.

Jeżeli szukasz kredytu firmowego, który będzie dla Ciebie szybko dostępny, zgłoś się do naszych doradców, którzy najpierw przeanalizują Twoją sytuację, a następnie zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie.

Co sprawdza bank przy udzielaniu kredytu firmowego?

Przed podjęciem decyzji o udzieleniu klientowi kredytu, bank bierze pod uwagę wiele różnorodnych informacji. Wśród nich niezwykle istotny jest staż firmy na rynku i stabilność w uzyskiwaniu dochodów.

Pozostałe weryfikowane informacje to aktualne zobowiązania finansowe (kredyty, leasingi itp.), ewentualne zaległości podatkowe i w ZUS oraz dotychczasową historię kredytową. W przypadku niektórych rodzajów kredytów firmowych (np. kredytu inwestycyjnego), banki weryfikują również zaprojektowany biznes plan. Analizowany jest pod kątem jego szansy powodzenia.

Czy bank widzi inne kredyty?

Tak, bank widzi inne kredyty i to nie tylko te, które są aktualnie spłacane. Analitycy mają dostęp również do tych kredytów, które już zostały rozliczone oraz do historii ich spłacania, a w tym wszelkich opóźnień, restrukturyzacji, zaległości czy przedterminowych spłat.

Co to jest BIK Przedsiębiorcy i jaki ma wpływ na firmę?

BIK Przedsiębiorcy (System Informacyjny BIK Przedsiębiorca) to baza danych, w której zgromadzone są informacje na temat zobowiązań zaciąganych przez osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, freelancerów, spółki czy rolników. Chodzi o kredyty, leasingi czy pożyczki zaciągane na firmę (podmiot gospodarczy), a nie w celach prywatnych.

Informacje w nim zawarte pomagają bankom w określeniu zdolności kredytowej nie tyle samego przedsiębiorcy wnioskującego o kredyt, ale również prowadzonej przez niego działalności.

W jakich bazach banki sprawdzają klientów?

Przed wydaniem decyzji na temat udzielenia bądź nieudzielenia kredytu banki najpierw weryfikują swojego potencjalnego klienta w różnych bazach. Główną z nich jest BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Analizowany jest zarówno BIK dla osób fizycznych, jak i BIK Przedsiębiorcy. Dodatkowo banki sprawdzają informacje zgromadzone w BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej). Znajdą tam takie dane, jak liczba zapytań o Ciebie oraz z jakiej branży one pochodziły. Nie ma tam jednak odpowiedzi na pytanie, jakie dokładnie instytucje lub firmy o Ciebie pytały.

Planuję założyć własną działalność gospodarczą. Jak mogę starać się o dofinansowanie na ten cel?

Jest wiele dostępnych źródeł finansowania rozpoczęcia własnej działalności. W każdym przypadku należy przygotować dopracowany biznesplan, w którym znajdują się informacje na temat sposobów pozyskiwania klientów i planowanych obrotów. Uzyskanie dofinansowania zależy w dużej mierze od tego, jakie informacje znajdą się we wniosku i załączonych dokumentach.

Dlatego też warto w tej sprawie skonsultować się ze specjalistami, którzy pomogą Ci przygotować komplet dokumentów i podniosą Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania. Takich specjalistów znajdziesz w naszej firmie. Od lat wspieramy przedsiębiorców i pozyskaliśmy dla nich już wielokrotnie dotacje. Stąd też wiemy, jak przygotować dokumenty, by ryzyko ich odrzucenia zmniejszyć do minimum.

Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym ją rozwinąć. Skąd pozyskać finansowanie?

Jedną z instytucji, która udziela takiego dofinansowania są Powiatowe Urzędy Pracy. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku i dostarczeniu kompletu dokumentów, można otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Jego wysokość oraz sposób spożytkowania opisuje zawarta z urzędem umowa. Warunkiem uzyskania pieniędzy jest status osoby bezrobotnej.

Inne źródło dofinansowania to Fundusze Unijne. Fundusze służą wspieraniu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, kobiet powracających na rynek pracy czy osób z niepełnosprawnościami.

Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można uzyskać również z Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tym zastrzeżeniem, że ta instytucja udziela niskooprocentowanych pożyczek, więc jest to dofinansowanie zwrotne – w przeciwieństwie do dotacji z urzędu pracy czy z funduszy unijnych.

Jeżeli potrzebujesz porady w zakresie tego, skąd pozyskać dofinansowanie lub pomocy w wypełnieniu dokumentów, nasi doradcy czekają na kontakt od Ciebie. Przeanalizują sytuację i pomogą dopasować optymalne rozwiązanie.

Na jaki cel mogę otrzymać finansowanie z funduszy europejskich?

Wiele zależy od tego, jakie to fundusze i jaki program rozwojowy wspierają. Zasadniczo służą one rozwojowi kraju i obywateli. Zależnie od programu dotyczą rozwiązań ekologicznych, aktywizacji zawodowej, wdrażania innowacji i tak dalej. Przykładowe cele na jakie można otrzymać finansowanie to: budowa dróg, rewitalizacja, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, dzialania na rzecz zmniejszania bezrobocia, promocja i wdrażanie rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Z czego składają się koszty kredytu?

Koszty kredytu są zróżnicowane i wiele zależy od rodzaju wybranego produktu. Zasadniczo jednak na koszty kredytu składa się:

 • oprocentowanie;
 • prowizja za udzielenie kredytu;
 • marża banku;
 • ewentualne koszty dodatkowe (obsługa zadłużenia, obsługa konta, ubezpieczenie itp.).

Jakie dokumenty są wymagane przy wniosku o kredyt dla firm?

Uzyskanie kredytu dla firm uzależnione jest od wielu czynników. Wśród nich znajduje się złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku oraz kompletnej dokumentacji. Jakich dokumentów nie może zabraknąć?

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP przez urząd skarbowy;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;

Dla spółek:

 • zaświadczenie KRS
 • umowa spółki;
 • statut spółki;

Dokumenty finansowe.

Pełna księgowość:

 • bilans;
 • rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy;
 • deklaracje podatkowe za koniec poprzedniego roku.

Księga przychodów i rozchodów:

 • deklaracje podatkowe na koniec poprzedniego roku;
 • wykaz z księgi przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące lub narastająco od początku roku.

Karta podatkowa:

 • decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie wysokości podatku za bieżący rok;
 • roczna deklaracja PIT;
 • deklaracja VAT od początku bieżącego roku.

Ryczałt ewidencjonowany:

 • roczne zeznanie podatkowe za zeszły rok;
 • deklaracja VAT za miesiące bieżącego roku.

Dodatkowo:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w US;
 • opinia innych banków na temat posiadanego tam zadłużenia;
 • opinia banków, w których prowadzone są rachunki firmy.

Dlaczego tak trudno uzyskać kredyt dla firmy działającej mniej niż 12 miesięcy?

Głównym powodem takiej sytuacji jest trudność obliczenia zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Krótki staż na rynku nie daje wystarczających informacji na temat stabilności w uzyskiwaniu dochodów, ich wysokości oraz zobowiązaniach klienta.

Ponadto firma z krótkim stażem nie jest w stanie dostarczyć pełnej dokumentacji finansowej, która potwierdzałaby uzyskiwane dochody. Do tego dochodzi krótka historia operacji na rachunku bankowym oraz w krótka historia kredytowa w BIK.

Jak pozyskać kredyt dla firmy, która jest krócej niż 6 miesięcy na rynku?

Firmy ze stażem krótszym niż 6 miesięcy działalności mają duże problemy z uzyskaniem kredytu na rozwój czy inwestycje. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. Istnieje kilka rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie pieniędzy niezbędnych na rozwój i prowadzenie działalności.

Wśród nich można wymienić chociażby:

 • Rządowy Program Pierwszy Biznes – Wsparcie na starcie – oferta dla absolwentów i studentów ostatnich lat;
 • kredyt zabezpieczony hipoteką na własnej nieruchomości;
 • alternatywne metody pozyskiwania finansowania: crowdfunding, anioły biznesu, inwestorzy;
 • kredyty gotówkowe;
 • linie kredytowe;
 • limity w rachunku bieżącym.

Jakie banki oferują kredyty dla firm z krótkim stażem?

 • Kredyt na dobry start BNP Paribas – od pierwszego dnia działalności;
 • pożyczka dla firm ING – min. 6 miesięcy dla pożyczki z zabezpieczeniem i min. 12 miesięcy dla pożyczki bez zabezpieczenia;
 • pożyczka dla firm w mBank – od 0 do 6 miesięcy;
 • pożyczka na start PKO BP – od pierwszego dnia.

Ile może pozyskać finansowania – pożyczyć nowa firma?

Wiele zależy od tego, jaki staż ma dana firma na rynku i jakie zabezpieczenia oferuje kredytodawcy. Zasadniczo może to być od 30 000 zł do 100 000 zł. Zależnie od instytucji kredytującej i dostępnych zabezpieczeń.

Co jest lepsze – kredyt czy pożyczka? 

Wiele zależy od indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcy/kredytobiorcy. Pod względem formalnym pożyczka może być udzielona bez prowizji i odsetek, nawet ta w systemie ratalnym. Udzielić może jej osoba prywatna lub instytucja, która nie jest instytucją bankową. Kredyt natomiast jest oprocentowany, a często dodatkowo obciążony prowizją. Ubiegać o niego można się wyłącznie w banku.

W każdej sytuacji należy rozpatrzyć i przeanalizować indywidualne okoliczności, możliwości i potrzeby przedsiębiorcy.

 Czy mogę złożyć wniosek o pożyczkę unijną przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej?

Tak, niektóre z pożyczek unijnych są przeznaczone właśnie na założenie własnej działalności. Pamiętaj, że w takim przypadku musisz mieć biznesplan dla swojej przyszłej działalności. Jeżeli pieniądze zostaną Ci przyznane, będziesz musiał podpisać umowę, w której zobowiązujesz się do założenia działalności i prowadzenia jej przez określony czas.

Jaki rodzaj firmy lub forma działalności może się ubiegać się o pożyczki z Unii Europejskiej?

Z pożyczek unijnych mogą korzystać:

 • mikroprzedsiębiorstwa;
 • małe i średnie firmy;
 • start-upy;
 • osoby bezrobotne, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
 • szkoły i placówki gospodarczej;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBSy;
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Jaki jest limit mikropożyczek?

Obecnie oferowana mikropożyczka obejmuje kwotę 5000 zł i można z niej skorzystać tylko dwa razy.

Czy w ramach projektu jeden przedsiębiorca może pozyskać tylko jedną pożyczkę?

Nie. W ramach projektu jeden mikro lub mały przedsiębiorca może skorzystać maksymalnie z dwóch mikropożyczek unijnych. Trzeba jednak pamiętać, że ich łączna wartość nie może przekroczyć 200 000 zł.

Czy można łączyć pożyczkę z dotacją?

Tak, można łączyć pożyczkę z dotacją i wnioskować o obydwa te instrumenty finansowe jednocześnie (lub w odstępie czasu). Trzeba jednak pamiętać, że każde z tych rozwiązań kieruje się nieco innymi zasadami i ma nieco inne wymagania wobec zainteresowanych. Wnioskowanie o pożyczkę i dotację oznacza, że trzeba spełniać warunki zarówno jednego jak i drugiego finansowania.

Jakie aktualnie są prowadzone programy dotacji z EU?

Programy prowadzone aktualnie to:

Program Infrastruktura i Środowisko 27,4 mld euro.

Program Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro.

Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 mld euro.

Program Polska Cyfrowa 2,2 mld euro.

Program Polska Wschodnia 2 mld euro.

Program Pomoc Techniczna 0,7 mld euro.

Jak wygląda proces przy dotacjach europejskich?

Proces wnioskowania o dotacje składa się z kilku etapów. Są to:

 • cel finansowania;
 • przygotowanie biznesplanu i analizy finansowej projektu;
 • analiza harmonogramu naborów projektów i zapoznanie z regulaminem;
 • wypełnienie i złożenie wniosku;
 • ocena komisji;
 • przyznanie dotacji i podpisanie umowy lub odmowa przyznania dotacji.

Po przyznaniu dotacji beneficjent musi tak poprowadzić projekt, by zrealizować wszystkie jego założenia i prawidłowo go rozliczyć.

W całym procesie może pomóc firma doradcza. Nasi specjaliści pomogą w wyborze właściwego programu oraz takim przygotowaniu projektu, by miał jak największe szanse na uzyskanie pieniędzy.

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny to takie rozwiązanie, które pozwala na połączenie większości zobowiązań (parabanki nie są zwykle brane pod uwagę) w jedno. W efekcie kredytobiorca ma jedną ratę zamiast kilku. Jedna rata może być niższa niż suma wcześniejszych zobowiązań. To pozwala na skuteczniejsze zarządzanie finansami, uwolnienie części gotówki i odzyskanie kontroli nad budżetem.

Czym różni się kredyt konsolidacyjny od kredytu gotówkowego?

Główną różnicę stanowi cel kredytowania. Kredyt konsolidacyjny służy połączeniu kilku zobowiązań w jedno (zostają one spłacone przez kredytodawcę, a kredytobiorca rozlicza się z jednego produktu z jedną instytucją). Jednocześnie kredyt konsolidacyjny pozwala na zmniejszenie miesięcznej raty, co poprawia płynność finansową.

Kredyt gotówkowy, to tak zwany kredyt konsumpcyjny. Przeznacza się go na dowolny cel, a wysokość raty uzależniona jest od kwoty kredytu, okresu kredytowania, oprocentowania i pozostałych kosztów – nie odnosi się w żaden sposób do już posiadanych zobowiązań.

Czy kredyt konsolidacyjny można spłacić wcześniej?

Tak. Kredyt konsolidacyjny może być spłacony przed terminem zapadalności. Taka operacja jest bezpłatna. Możesz zdecydować się na całkowitą spłatę przed terminem lub nadpłacenie części zobowiązania.

Po spłaceniu części zobowiązania możesz zawnioskować o skrócenie okresu kredytowania – wówczas rata pozostanie w tej samej wysokości, ale na koniec zostaną rozliczone odsetki (krótszy czas spłacania, to mniejsze odsetki). Możesz też zawnioskować o zmniejszenie raty. Wówczas okres kredytowania pozostaje bez zmian. Nadpłata rozliczana jest równomiernie na wszystkie raty do końca okresu kredytowania, a to właśnie skutkuje ich zmniejszeniem.

Czy można zrezygnować z kredytu konsolidacyjnego?

Tak. Z każdej umowy kredytowej można się wycofać w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Jakie zobowiązania mogę skonsolidować?

To, jakie zobowiązania mogą zostać skonsolidowane zależy w dużym stopniu od banku, który taką konsolidację oferuje. Zasadniczo jednak są to pożyczki i kredyty terminowe niezabezpieczone, karty kredytowe, kredyty odnawialne, samochodowe i gotówkowe zaciągnięte w różnych instytucjach. Rzadko kiedy banki decydują się na włączenie do konsolidacji chwilówek i pożyczek udzielonych przez instytucje inne niż banki (pożyczki z parabanków).

Czy posiadając kredyt konsolidacyjny mogę zaciągnąć inny kredyt?

Tak, jeśli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, możesz zaciągnąć inny kredyt w czasie spłacania kredytu konsolidacyjnego.

W jaki sposób za pomocą kredytu konsolidacyjnego spłacę swoje zobowiązania w innych bankach?

W momencie przyznania kredytu konsolidacyjnego, skonsolidowane zobowiązania są automatycznie spłacone przez kredytodawcę. We wniosku o kredyt konsolidacyjny musisz wskazać, jakie masz zobowiązania i za pomocą jakich numerów kont je rozliczasz. Po przyznaniu kredytu pieniądze przelewane są na wskazane przez Ciebie rachunki bankowe, a tym samym zobowiązania zostają rozliczone.

Kto może skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji?

Z uproszczonej restrukturyzacji zgodnie z prawem mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa. Najczęściej stosuje się ją w przypadku tych przedsiębiorstw, co do których jest jeszcze szansa na ich uratowanie. W przeciwnym razie sugeruje się postępowanie upadłościowe.

Jak szybko można rozpocząć postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu należy rozpocząć niezwłocznie po jego zawarciu z wierzycielami. Sąd ma dwa tygodnie na jego zatwierdzenie. Im szybciej układ zostanie wdrożony, tym szybciej będzie można uporać się z zadłużeniem.

Ile czasu trwa proces postępowania o zatwierdzenie układu?

Proces postępowania o zatwierdzenie układu trwa dwa tygodnie. Jeżeli sąd uzna, że potrzebna jest dodatkowa rozprawa, wówczas jej termin wyznacza w ciągu tygodnia.

O ile może być zredukowany dług firmy przy uproszczonej restrukturyzacji?

Sam proces restrukturyzacji firmy (czyli uchronienia jej przed upadłością) może skutkować zredukowaniem długu nawet o 70%. To jednak, jaki poziom tej redukcji uda się osiągnąć zależy od wielu różnorodnych czynników i przed rozpoczęciem procesu nie ma co wyrokować.

Jakie korzyści może przynieść postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu może przynieść następujące korzyści:

 • ochrona przed ogłoszeniem upadłości;
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
 • odblokowanie rachunku bankowego;
 • zablokowanie odebrania pojazdu lub maszyn;
 • dogodny plan spłaty zadłużenia wraz z jego możliwym zmniejszeniem.

Zadłużony przedsiębiorca może więc z nieco większym spokojem przystąpić do działań naprawczych i uregulowania swoich zobowiązań.

Jakie dokumenty są wymagane przy uproszczonej restrukturyzacji?

Dokumenty, które należy przygotować to:

 • propozycje układowe;
 • spis wierzytelności;
 • spis wierzytelności spornych;

Wszystkie dokumenty należy przygotować pod nadzorem nadzorcy układu i przy jego wsparciu.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.