Kredyty i pożyczki dla firm

jaki najlepszy kredyt dla Twojej firmy?

Poproś o przygotowanie oferty kredytowej naszych ekspertów. Dobierzemy najlepsze warunki i najlepiej dopasowany kredyt do Twoich potrzeb.

Kredyt dla firm - EIF

Rodzaje kredytów dla firm i warunki ich udzielania?.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nakładów finansowych. Mogą być one potrzebne na wdrażanie innowacji, zatrudnianie pracowników czy rozszerzanie rynków zbytu. Nie zawsze też możliwe jest wykorzystanie środków własnych, pochodzących z wypracowanych zysków. W takiej sytuacji, gdy potrzebne jest dodatkowe finansowanie z pomocą mogą przyjść kredyty dla firm. 

Oczywiście, by móc taki kredyt uzyskać należy wykazać się zdolnością kredytową, płynnością finansową i dopracowanym biznesplanem, który przekonać instytucję, udzielającą kredytu, że zobowiązanie zostanie spłacone w terminie. 

Zależnie od rodzaju kredytu przedsiębiorca musi przedłożyć nieco inne dokumenty. Niezależnie od tego, na jaki produkt kredytowy się zdecydujesz możemy służyć Ci pomocą i wsparciem. Razem z nami pozyskanie kredytu będzie łatwiejsze i zyskasz większe szanse, że procedura zakończy się sukcesem.

Na rynku dostępne są różnorodne kredyty dla firm. Poniżej znajduje się krótka informacja na temat każdego z nich.

Kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki nie jest kredytem w klasycznym rozumieniu. To umowa między przedsiębiorcami. Polega na odroczeniu terminu zapłaty za zakupione towary i usługi. Nabywca może więc skorzystać z usługi lub nabyć towar, ale zapłaci za nie później.

Jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które z jakiegoś powodu nie mogą sobie pozwolić na kredyt bankowy.

Kredyt obrotowy

Jest to kredyt udzielany na krótki okres, na bieżącą działalność firmy. Spłata może się odbywać jednorazowo lub w ratach. Może przyjąć postać linii kredytowej odnawialnej lub nieodnawialnej. Odsetki muszą być regulowane co miesiąc.

Kredyt inwestycyjny

Jest to kredyt, który zaciągany jest w celu sfinansowania przedsięwzięcia rozwojowego. Z uwagi na to, że trudno przewidzieć wynik takiej inwestycji, jest to kredyt obarczony ryzykiem. Jest to produkt długoterminowy. 

Jego wysokość i okres kredytowania zależą od wielu czynników: zdolności kredytowej przedsiębiorcy, jego firmy, planowanej inwestycji. Środki mogą być wypłacone jednorazowo lub w transzach. Kredyt udzielany jest z udziałem kredytobiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości od 10 do 30% wartości inwestycji netto. Jest droższy od kredytu obrotowego.

Kredyt pomostowy

Jest to krótkoterminowe wsparcie finansowe, które przyznawane jest w momencie rozpoczęcia inwestycji (na niezbędne wydatki z nią związane) i trwa do czasu pozyskania środków na jej kontynuowanie z innego źródła (otrzymanie innego kredytu). Maksymalny czas kredytowania to trzy miesiące. 

Warunki udzielenia kredytu ustalane są indywidualnie z kredytobiorcą. Jednak jego wysokość nie może być wyższa niż pierwsza transza kredytu docelowego. 

Kredyt na innowacje

Jest to kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji technologicznej. Może to być zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii lub też rozpoczęcie wytwarzania nowych lub ulepszonych produktów lub usług. 

Kredyt jest udzielany przy współudziale środków z Funduszu Kredytu Technologicznego. Warunkiem jego udzielenia jest zdolność kredytowa przedsiębiorcy.

Kredyt hipoteczny

Jest dobrym rozwiązaniem, gdy potrzebne są środki na sfinansowanie zakupu nieruchomości pod inwestycje. Kredyt udzielany jest z 20% udziałem kredytobiorcy. Może być wypłacany jednorazowo lub w transzach. 

Może być wypłacany w różnych walutach i wymaga zabezpieczenia. Tym zabezpieczeniem może być: już posiadana nieruchomość, kupowana w ramach kredytu nieruchomość, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją wekslową.

Kredyt hipoteczny ma kilka ograniczeń. Kredytobiorca musi mieć zdolność kredytową, firma musi prowadzić pełną księgowość i działać na rynku co najmniej od 18 miesięcy. 

Linia kredytowa

Linia kredytowa to nic innego, jak otwarta linia kredytowa w rachunku. Umożliwia zadłużenie przedsiębiorcy do ustalonego wcześniej umową z bankiem poziomu. Wymaga też regularnego spłacania – zgodnie z postanowieniami umowy. Zadłużenie jest przypisane do rachunku, przedsiębiorca więc korzysta z debetu w koncie. 

Środki z linii kredytowej mogą być wykorzystane na dowolny cel, ale ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warunkiem otrzymania linii kredytowej jest posiadanie konta w danym banku od co najmniej trzech miesięcy (poszczególne banki mogą wymagać dłuższego stażu). 

Wysokość dostępnego zadłużenia zależna jest od sytuacji finansowej firmy i zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Linia udzielana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, jeżeli przedsiębiorca regularnie będzie spłacał odsetki.

Każdy wpływ na konto w pierwszej kolejności rozlicza zadłużenie, a odsetki naliczane są co miesiąc od aktualnej wysokości zadłużenia. 

Kredyty dla firm - EIF

Sprawdź naszą ofertę

Dowiedz się skąd otrzymać tani kredyt bez zabezpieczeń i poręczycieli.

Pomagamy firmom odnosić sukcesy dzięki zapewnieniu im finansowania.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu?

Kredyt obrotowy:

 • zakup materiałów i surowców;
 • zakup usług;
 • wynagrodzenia dla pracowników;
 • spłatę zobowiązań finansowych;

Kredyt inwestycyjny:

 • zakup nieruchomości;
 • budowę obiektów przemysłowych, hal, magazynów;
 • zakup urządzeń i wyposażenia biur, pojazdów mechanicznych, maszyn produkcyjnych;
 • modernizację urządzeń i maszyn produkcyjnych;
 • zakup licencji, oprogramowania;
 • budowę lub modernizację istniejących linii produkcyjnych;
 • spłatę kredytu, pożyczki bądź innego rodzaju zadłużenia.

Kredyt pomostowy:

 • wydatki inwestycyjne do czasu uzyskania kredytu docelowego.

Kredyt na innowacje:

 • realizacja inwestycji technologicznej;
 • zakup i wdrożenie nowej lub własnej technologii;
 • uruchomienie wytwarzania nowych, ulepszonych produktów lub usług.

Kredyt hipoteczny:

 • zakup lub budowa nieruchomości pod inwestycje;
 • zakup działki budowlanej;
 • budowę, remont, adaptację pomieszczeń;
 • spłata kredytu inwestycyjnego.

Linia kredytowa:

 • dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wymagane dokumenty przy kredycie firmowym?

Otrzymanie kredytu uzależnione jest w dużym stopniu od dopełnienia formalności. Jakie dokumenty są niezbędne? Oto one:

 • dowód osobisty wnioskodawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą);
 • dokumenty założycielskie (np. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umowa spółki cywilnej wraz z aneksami);
 • ostatnia deklaracja PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym;
 • dowód opłacenia podatku lub zaświadczenie o braku zaległości wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • podsumowanie książki przychodów i rozchodów;
 • prognozy finansowe wymagane na cały okres kredytowania;
 • wniosek kredytowy.

Totalna skuteczność pozyskiwania finansowania. Sprawdź.

Dokładnie wiemy jak i z kim współpracować, jak ułożyć proces, gdzie wysłać zapytania
i przede wszystkim skąd pozyskać finansowanie.
Jesteśmy skuteczni, dlatego nie boimy się rozliczać z klientami za efekt.
O nasze wynagrodzenie prosimy wtedy, gdy klient otrzyma finansowanie.

Dlaczego warto?

Tego rodzaju wsparcie finansowe może się okazać naprawdę korzystne i przyspieszy rozwój firmy. Zobacz, jakie korzyści możesz uzyskać i jakie kwestie warto wziąć pod rozwagę.

Korzyści z otrzymania kredytu:

 • Możliwość rozwoju przedsiębiorstwa;

 • Szybkość uzyskania – informacja o decyzji;

 • W wielu wypadkach – przeznaczenie na dowolny cel;

 • Dobrze dopasowany to niższa wysokość rat;

 • W wielu przypadkach – bez zabezpieczeń;

 • Przygotowujemy wszystko za Ciebie.

Ograniczenia:

 • Banki zaostrzają politykę kredytową;

 • W niektórych przypadkach brak zrozumienia procesu i konstrukcji produktu (kredytów) wśród firm, które się o nie ubiegają;

 • Często skomplikowany proces i dużo zmiennych wpływających na decyzję, konstrukcję i warunki;

 • Każde samodzielne zapytanie kredytowe obniża scorning;

 • Limity zaangażowania.

  .

Szukasz rozwiązania dla Twojego biznesu?

Nie zwlekaj. Nasi eksperci przygotują najlepiej dopasowaną ofertę pod Twoją firmę. Przedstawią Ci dostępne opcje i scenariusze.

Opinie klientów:

Loading...

Skontaktuj się z nami.

Wypełnij formularz:

Sprawdź nasze usługi:

Uproszczona restrukturyzacja

Masz długi, ale chcesz prowadzić dalej firmę i spłacić swoje należności? Dowiedz się jak rozpocząć proces restrukturyzacji.

Konsolidacja rat i kredytów

Świetny sposób na odzyskanie płynności finansowej. Z reguły polega na tym, że kilka rat (lub kredytów) łączy się w jedną (w jeden).

Kredyty i pożyczki dla firm

Sprawdź jaki rodzaj kredytu będzie najlepszy dla Twojego biznesu? Z nami pozyskanie kredytu będzie łatwiejsze i zyskasz większe szanse na sukces.