Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, wskazanych w formularzu kontaktowym, jest Europejski Instytut Finansowy z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Stanisława Bodycha 39, 02-495 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000814252, NIP: 5213882529, REGON: 384889409, kapitał zakładowy 7 500 złotych (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stanisława Bodycha 39, 02-495 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@eif.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stanisława Bodycha 39, 02-495 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@eif.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania współpracy z Administratorem w zakresie jego działalności).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora, z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę powierzenia danych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), 
  2. żądania sprostowania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
  5. wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).
    
 7. Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego:
  1. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stanisława Bodycha 39, 02-495 Warszawa,
  2. poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@eif.pl,
  3. skorzystanie z innych funkcji czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, niemniej konieczne do nawiązania współpracy z Administratorem.
 3. Administrator nie będzie w oparciu o Państwa dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym dokonywał profilowania.
 4. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt 1) niniejszej informacji będą przechowywane przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze współpracy z Administratorem bądź w przypadku braku nawiązania współpracy, przez okres 3 lat od chwili podania danych w formularzu kontaktowym.

  AUTOMATYCZNE GROMADZENIE INFORMACJI
 5. W niektórych przypadkach Administrator i dostawcy usług wykorzystują „cookie”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.
 6. Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretną osobę, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail.

  ADRESY IP
 7. Adres IP to numer przypisywany komputerowi podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP osób odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

  Pliki „cookies” i profilowanie
 8. Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług naszego serwisu internetowego eif.pl do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”. „Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez z Serwisu i jego funkcjonalności. „Cookies” co do zasady nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny Serwisu oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
 9. „Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawcami, firmami badawczymi czy dostawcami aplikacji multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych zaufanych podmiotów, którym pozwalamy używać na naszych stronach „cookies”.
 10. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
  dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie (sprawdzamy, ile mamy użytkowników, jak długo użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jakie szczególnie treści ich interesują) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, poprzez tzw. profilowanie, czyli weryfikację ich zainteresowań i preferencji wynikających z analizy stron internetowych z których korzysta użytkownik.
 11. W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:
  1. tzw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów, pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  2. Pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., tzw. reklamowe pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.
 12. Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 13. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach Serwisu, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 14. Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie.