1. Raty poszły mocno do góry.

Szybko rosnąca inflacja nie pozostaje bez wpływu na wysokość rat kredytowych. Rośnie WIBOR (obecnie na poziomie powyżej 7%), a co za tym idzie kredyty stają się droższe. 

Te, które już zostały udzielone są znacznie droższe w obsłudze. Rosną raty, a to istotnie przekłada się na płynność finansową firmy i możliwości reinwestowania zarobionych środków. Zdecydowanie trudniej też jest otrzymać nowy kredyt. Zmiany w opłatach, wysokości rat i ogólnej wartości pieniądza powodują, że przedsiębiorcy i prowadzone przez nich firmy mają znacznie niższą zdolność kredytową. 

Opisane powyżej zmiany pociągają za sobą jeszcze jedną trudność. Droższe kredyty trudniej jest spłacić. Analizy wskazują, że mikroprzedsiębiorcy mają coraz większe problemy z regulowaniem bieżących płatności z kredytów już wcześniej zaciągniętych. 

Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

Nasze rozwiązanie to konsolidacja kredytów, wydłużenie okresu spłaty, co przyniesie niższą ratę lub przeliczenie aktualnego zobowiązania na tańszy produkt. 

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

2. Kontrahenci nie płacą na czas. Długie terminy płatności.

Problemy z płynnością finansową mogą pojawić się wtedy, gdy wierzyciel nie otrzymuje należnych mu płatności na czas lub kontrahenci wnioskują o długie terminy płatności na fakturach. 

To powoduje, że przedsiębiorca nie ma wystarczających środków na opłacenie własnych zobowiązań. Taka sytuacja może prowadzić do kumulacji zadłużenia, a wierzyciel staje się dłużnikiem wobec firm i instytucji, którym sam musi zapłacić. 

Długi okres oczekiwania na płatności powoduje też, że przedsiębiorca nie ma środków na inwestowanie w rozwój własnej firmy. Dochodzenie należności pochłania czas, energię, a niekiedy również pieniądze przedsiębiorcy. Zamiast skupiać się na prowadzeniu działalności swoją uwagę kieruje na dochodzenie należnych mu pieniędzy. 

Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być faktoring lub kredyt obrotowy. Faktoring dostępny jest w różnych wariantach, również z windykacją, co pozwoli na uwolnienie przedsiębiorcy z osobistego angażowania się w tego rodzaju czynności.

Skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy wspólnie Twoją sytuację i zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie. 

3. Problemy z płynnością finansową.

Płynność finansowa może zostać zaburzona z wielu różnorodnych powodów. Nasi klienci zgłaszają, że wśród przyczyn takiego stanu rzeczy znajduje się zwlekanie z opłacaniem faktur, długie terminy płatności na fakturach czy zbyt duże lub zbyt liczne zobowiązania kredytowe zaciągnięte wcześniej. 

Zaburzenia płynności finansowej mogą doprowadzić do problemów z kontrahentami, instytucjami państwowymi czy finansującymi. W skrajnych przypadkach mogą prowadzić do konieczności wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Żeby tego uniknąć warto wykorzystać dostępne na rynku rozwiązania. 

Wśród nich można znaleźć kredyt obrotowy, faktoring, dotacje unijne lub zmianę w strukturze kredytów (konsolidacja lub przeliczenie zobowiązań i skorzystanie z innego produktu). 

Skontaktuj się z nami, a po analizie zaproponujemy rozwiązanie korzystne dla Ciebie.

4. W moim banku nie mogę już dostać finansowania.

Zdarza się tak, że przedsiębiorcy nadmiernie obciążają się zobowiązaniami. Nawet ich regularne opłacanie skutkuje wówczas znacznie mniejszą zdolnością kredytową lub całkowitym brakiem możliwości zaciągnięcia kolejnego zobowiązania. 

W codziennej działalności to może nie stanowić problemu. Jeżeli jednak przed przedsiębiorcą rozwiną się perspektywy ciekawej i korzystnej w czasie inwestycji, ma on związane ręce. Brak zdolności kredytowej uniemożliwia mu wówczas udział w takim przedsięwzięciu. 

Warto przygotować się na taką ewentualność. Rozwiązaniem może być pożyczka unijna, czyszczenie historii w BIK czy konsolidacja rat i kredytów, tak by aktualne zobowiązanie było mniejsze. Można też skorzystać z innych form finansowania swoich zobowiązań. 

Zapraszamy do kontaktu. Przyjrzymy się sprawie i poszukamy rozwiązania optymalnego, które jest w zasięgu Twoich możliwości.

5. Dlaczego nie mogę dostać finansowania?

W historii przedsiębiorstw zawsze notuje się lepsze i gorsze chwile. Niestety, z tych gorszych czasami trudno jest samodzielnie wyjść. Trzeba szukać wsparcia, najczęściej finansowego, a czasami jest ono trudno dostępne. Przyczyny niedostępności mogą być różne. Od braku płynności finansowej do wnioskowania o finansowanie, które jest poza zasięgiem przedsiębiorcy. 

Rozwiązaniem może być skorzystanie z innego produktu lub innego źródła finansowania. Zanim jednak złożony zostanie kolejny wniosek, warto szczegółowo przeanalizować swoją sytuację – przy wsparciu doświadczonych doradców – i wybrać produkt, który będzie w zasięgu możliwości przedsiębiorcy. Są też takie sytuacje, w których korzystnym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procesu, np. restrukturyzacji uproszczonej. 

Skontaktuj się z nami, by poznać dostępne rozwiązania i uzyskać pomoc.

6. Mam zaległości historyczne na racie powyżej 30 dni (wymagalne saldo należności).

Brak płynności finansowej i długie terminy na fakturach powodują, że nie zawsze możliwe jest opłacenie raty zaciągniętego kredytu na czas. To jeszcze nie byłoby problemem. Znacznie poważniejsze konsekwencje może pociągać za sobą opóźnienie, które przekracza trzydzieści dni. Są to tak zwane zaległości historyczne i ich odnotowanie “na koncie” kredytobiorcy znacznie utrudnia mu zaciągnięcie zobowiązania w przyszłości. 

Jeżeli takie zaległości już się pojawiły – nie da się nic z tym zrobić. Zobowiązanie lub jego ratę należy spłacić, bo to również jest odnotowywane. Warto jednak podjąć działania na przyszłość, które uchronią przed dalszym kumulowaniem się zaległości historycznych powyżej 30 dni. Jak to zrobić?

Rozwiązaniem jest dopasowanie odpowiedniego produktu. Banki spółdzielcze oferują swoim klientom wydłużenie zaległości historycznych nawet do 90 dni. Można więc przenieść zobowiązanie i nie martwić się trzydziestodniowym terminem. Alternatywą jest skorzystanie z faktoringu, gdzie firma faktoringowa realizuje płatności za faktury nawet następnego dnia po wystawieniu dokumentu, podczas gdy zobowiązany kontrahent ma dłuższy czas na uregulowanie należności. 

Skontaktuj się z nami, a pomoże Ci dobrać właściwe rozwiązanie!

7. Jest obecnie słaba koniunktura (wojna, niepewne czasy, inflacja, dostawcy nie płacą).

Trudna sytuacja na rynku międzynarodowym bezpośrednio przekłada się na trudności lokalne. Coraz więcej przedsiębiorców zgłasza problemy związane z pogarszającą się sytuacją finansową firm, brakiem płynności zamówień i opłat oraz ograniczonymi możliwościami inwestowania. 

To nie są warunki, w których prowadzenie firmy jest łatwe i pozwala na swobodę działania. Trudno o poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Ważne jednak, by wobec takich okoliczności podjąć adekwatne i dopasowane do sytuacji działania. W tym właśnie możemy pomóc.

Jako profesjonalni doradcy przeanalizujemy sytuację i zasugerujemy rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy warunków funkcjonowania danego przedsiębiorcy.

8. Wzrost kosztów prowadzenia działalności.

Rosnące ceny gazu i prądu powodują, że praktycznie każda prowadzona działalność pociąga za sobą coraz wyższe koszty. Oczywiście poziom wzrostu uzależniony jest od realnego zapotrzebowania na energię czy gaz, ale niezależnie od tego, jest coraz trudniej. 

To znacząco ogranicza dostępność środków, które można by przeznaczyć na zakup towaru, produktów lub półproduktów, a także ogranicza możliwość inwestowania w rozwój własnego przedsiębiorstwa. Chwilowo czasy są takie, że pracuje się na utrzymanie firmy, a nie jej rozwijanie. 

W takiej sytuacji rozwiązaniem może być dobór odpowiedniego produktu inwestycyjnego czy finansowego lub też zmiana posiadanego rozwiązania na inne: np. zamiana kredytu obrotowego na linię kredytową. Na rynku dostępne są też pożyczki i dotacje unijne, które mogą stanowić alternatywę dla klasycznych kredytów firmowych. 

Jeżeli nie wiesz, jakie rozwiązanie może się okazać pomocne w Twojej sytuacji, to skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoje możliwości i zaproponujemy najkorzystniejsze dla Ciebie wyjście z sytuacji.

9. Mam za dużo długów / zobowiązań…

Pułapka kredytowa to sytuacja, w której naprawdę nietrudno się znaleźć. Jedno zobowiązanie za drugim i nagle okazuje się, że raty kredytów przewyższają generowane dochody lub niemalże się z nimi równają. Nikt do tego nie chce doprowadzić świadomie. Wystarczy jednak kilka błędnych decyzji i problem gotowy.

Wszystkie zaciągnięte zobowiązania trzeba spłacić. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to sytuacja bez wyjścia. Istnieje kilka rozwiązań, wystarczy jedynie przeanalizować wszystkie okoliczności i wybrać najkorzystniejszą opcję.

Wobec problemu nadmiernych zobowiązań możesz skorzystać z procedury uproszczonej restrukturyzacji, spłacić niektóre kredyty przed terminem, co pozwoli Ci na odzyskanie odsetek i prowizji, a te możesz przeznaczyć na inne zobowiązania oraz zawnioskować o konsolidację rat i kredytów. 

Nie wiesz, która z tych możliwości jest dla Ciebie? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać najkorzystniejsze i jednocześnie skuteczne rozwiązanie.

10. Potrzebuję finansowania…

Środki finansowe mogą być potrzebne na bardzo różnorodne cele: to zarówno utrzymanie płynności finansowej firmy, jak i zakup towarów niezbędnych do jej funkcjonowania czy potrzeby inwestycyjne. W gąszczu dostępnych produktów trudno czasem odnaleźć to, co faktycznie spełni oczekiwania, zaspokoi wszystkie potrzeby, a jednocześnie nie będzie stanowiło nadmiernego obciążenia. 

Taki produkt finansowy mogą znaleźć dla Ciebie nasi eksperci. To doświadczeni doradcy, którzy na podstawie Twoich planów, potrzeb i możliwości wyszukają najbardziej dopasowane do Ciebie rozwiązanie. Pod uwagę biorą Twoją firmę, jej kondycję i styl funkcjonowania. Dzięki temu wybrane rozwiązanie nie stanowi nadmiernego obciążenia. 

Umów się na konsultację i sprawdź, jakie opcje mamy do zaproponowania.

11. Jak uratować firmę przed upadłością…

Firma na skraju upadłości jest w bardzo trudnej sytuacji. Zobowiązania się kumulują, a pozyskanie kolejnego dofinansowania jest praktycznie niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wykorzystanie procedury uproszczonej restrukturyzacji. 

Jej zadaniem jest doprowadzenie do takiego porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami, by ten miał możliwość uregulowania zobowiązań bez szkody dla wierzycieli i ich interesów. 

Rozpoczęcie tej procedury wymaga zaangażowania doradcy. Jeżeli nie wiesz, jak sobie poradzić z tą sytuacją, a Twoja firma stoi nad przepaścią, skontaktuj się z nami. Pomożemy dobrać najkorzystniejsze rozwiązania.

12. Jak pozyskać fundusze europejskie…

Skuteczne pozyskanie środków europejskich nie jest zadaniem prostym. Przede wszystkim trzeba uzasadnić, że planowana inwestycja jest zasadna i potrzebna. Musisz mieć argumenty na poparcie tezy, że Twój projekt ma perspektywy i szanse powodzenia, a tym samym, że przyczyni się do rozwoju Twojej firmy lub otoczenia, w którym ona funkcjonuje. 

Znaczenie ma również sposób wypełnienia wniosku. Znajdujące się tam pytania wymagają rzetelnej i przemyślanej odpowiedzi. Nie bez wpływu na decyzję jest też trzeci element, czyli dołączona dokumentacja. Jej jakość i zawarte w niej informacje mogą zaważyć o Twoim sukcesie lub niepowodzeniu. 

Dlatego, jeżeli Twoim celem jest pozyskanie funduszy unijnych, skorzystaj ze wsparcia doświadczonych ekspertów. Lata pracy przy wypełnianiu wniosków oraz wiele godzin spędzonych nad ich analizowaniem powodują, że wiemy, w jaki sposób przedstawić informacje, by maksymalnie zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. 

Umów się na konsultację i przekonaj, że z nami możesz więcej!

13. Jaki kredyt będzie najlepszy dla mojej firmy?

Firmowa oferta kredytów to wiele różnorodnych produktów. Różnią się zarówno okresem finansowania, maksymalną kwotą wypłaty, jak i sposobem jej dystrybuowania oraz spłacania. Z uwagi na to, że są to tak naprawdę odmienne produkty, warto zawsze się dokładnie zastanowić nad tym, który z nich w danym momencie będzie najkorzystniejszy i który pozwoli zrealizować założone cele. 

Jeżeli nie wiesz, który z produktów kredytowych może być Ci pomocny, zgłoś się do nas. Nasi doradcy przeanalizują sytuację Twojej firmy, Twoje potrzeby i oczekiwania oraz planowane przedsięwzięcia i dopasują rozwiązanie, które przyniesie Ci najwięcej korzyści. 

Umów się na konsultację i skorzystaj z pomocy ekspertów kredytowych.

14. Skąd pozyskać finansowanie?

Skontaktuj się z nami i powiedz nam czego potrzebujesz, a znajdziemy najbardziej dopasowany produkt dla Twojego biznesu.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.