Autor: Robert

5/5 - ilość głosów (2)

Środki trwałe takie jak nieruchomości, pojazdy, maszyny i sprzęt to przedmioty o dużej wartości nabywane przez firmę. To oznacza, że wraz z zakupem przedsiębiorstwo ponosi duży koszt i nie może tego zaksięgować jako jednorazowy wydatek w danym miesiącu. Rozwiązaniem tego problemu jest amortyzacja środków trwałych. Nie pozostaje jednak ona bez wpływu, chociażby na zdolność kredytową. Czym dokładnie jest amortyzacja i jak wpływa na zdolność kredytową firmy?

Czym jest amortyzacja?

Amortyzacja środków trwałych to proces, w którym przedsiębiorstwo rozkłada koszt zakupu lub wytworzenia środków trwałych na okres ustalony przez prawo podatkowe. Środki trwałe to majątek firmy, który służy jej przez dłuższy czas, np. maszyny, budynki, pojazdy czy sprzęt komputerowy. Amortyzacja pozwala na odzwierciedlenie zużycia i utraty wartości tych środków w rachunkowości. Amortyzacja to również metoda finansowania inwestycji, z racji tego, że umożliwia odzyskanie części wydatków poniesionych na zakup nowych środków trwałych. Firmy systematycznie odpisują w koszty uzyskania przychodów ustaloną kwotę aż do momentu, kiedy cała wartość środka trwałego zostanie zaksięgowana.

Metody amortyzacji środków trwałych

Istnieją trzy rodzaje amortyzacji, które różnią się sposobem obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Najczęściej stosowane są:

  • amortyzacja liniowa – polega na tym, że wysokości odpisów są jednakowe w każdym roku użytkowania środka trwałego i wynikają z jego ceny zakupu lub wytworzenia oraz określonego czasu użytkowania. Jest to najczęściej stosowana i uznawana za najprostszą metoda amortyzacji.
  • amortyzacja degresywna – polega na tym, że odpisy maleją w kolejnych latach użytkowania środka trwałego i wynikają z jego ceny zakupu lub wytworzenia oraz stałego współczynnika amortyzacji. Jest to druga z najpopularniejszych metod amortyzacji, ale dotyczy tylko maszyn, urządzeń oraz środków transportu oprócz samochodów.
  • amortyzacja progresywna – polega na tym, że odpisy rosną w kolejnych latach użytkowania środka trwałego i wynikają z jego ceny zakupu lub wytworzenia oraz stałego współczynnika amortyzacji. To najmniej popularna metoda amortyzacji środków trwałych.

Możliwa jest również jednorazowa amortyzacja, a jej limit wynosi 100 000 zł. Łączna kwota rocznej amortyzacji nie może przekroczyć 500 000 euro, a w sytuacji, gdy odpis nie obejmuje całej wartości początkowej środka trwałego, kolejny odpis możliwy jest dopiero w następnym roku podatkowym. Co roku obowiązuje nowy limit, ale „zaoszczędzony” nie przechodzi na kolejny rok, czyli niestety przepada. 

Więcej o metodach amortyzacji oraz amortyzacji jednorazowej przeczytasz w naszym poradniku, w artykule o metodach amortyzacji środków trwałych.

Jak amortyzacja wpływa na zdolność kredytową?

Amortyzacja wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa, ponieważ zmniejsza jego dochód podlegający opodatkowaniu i zwiększa jego przepływy pieniężne. W praktyce oznacza to, że firma poniosła koszt w związku z zakupem środka trwałego, natomiast nie był on zaksięgowany jednorazowo, lecz rozpisany jako wydatek na wiele kolejnych miesięcy. Wynika z tego, że kupując środek trwały w danym okresie, wpływa on na obniżenie podatku dochodowego przez kolejne miesiące lub nawet lata. Jeśli bank uwzględnia to w wyliczaniu zdolności kredytowej, miesięczne możliwości dotyczące spłaty zobowiązań danego przedsiębiorstwa są wyższe. 

Niestety z racji tego że amortyzacja powoduje, że firma płaci niższe podatki, w niektórych instytucjach może ona także obniżać zdolność kredytową. Nie każdy bank odliczy ją od kosztów uzyskania przychodów. Warto więc, jeśli amortyzujesz środki trwałe, zawrzeć tabele amortyzacyjne (we wniosku o kredyt) lub dowody zakupu środków trwałych z opracowaniem ich wpływu na przychody firmy. Dla większości banków dokumenty te będą wystarczające, a zdolność kredytowa wzrośnie. 

Dobrze napisany biznesplan również może wpłynąć korzystnie na decyzję banku mimo niższej zdolności kredytowej, dlatego przy amortyzacji warto również o niego zadbać. W EIF możemy w tym pomóc, a także w uzyskaniu między innymi kredytu dla firmy.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.