Oceń ten artykuł

Nawet jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga finansowania. Oczywiście wszystko zależy od branży i tego, co się chce robić, bo są działalności, które można wykonywać zdalnie, w domu, bez ponoszenia większych kosztów. Jednak większość działalności jednoosobowych wymaga na start mniejszych lub większych nakładów finansowych. Kiedy trzeba wynająć lokal, pojazd, kupić niezbędny sprzęt, surowce do produkcji, koszty rosną, nawet jeśli nie trzeba zatrudniać pracowników. Skąd więc wziąć pieniądze? Jest kilka możliwości.

Dotacje z urzędu pracy

Dotacje z UP wydają się najlepszym rozwiązaniem dla JDG. Jednak, aby móc z nich skorzystać trzeba być zarejestrowanym w urzędzie jako bezrobotny. Przyznanie dotacji jest uzależnione jednak od tego, czy urząd w danym momencie dysponuje środkami oraz od spełnienia stawianych przez urząd warunków. Urząd pracy przyznaje dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości zapisanej w umowie, jednak nie wyższej niż sześciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Dotacja jest przyznawana jeden raz bezrobotnym, opiekunom osób niepełnosprawnych nie podejmującym pracy zarobkowej czy absolwentom centrum bądź klubu integracji społecznej. We wniosku o dotacje należy podać następujące dane:

  • kwotę, jaka jest potrzebna;
  • rodzaj działalności gospodarczej;
  • kalkulację kosztów wraz ze źródłami ich finansowania;
  • specyfikację planowanych wydatków;
  • formę zabezpieczenia zwrotu środków.

O dotację należy wystąpić przed założeniem działalności. Nie zostanie ona przyznana, jeśli wnioskodawca otrzymał już inne dofinansowanie z Funduszu Pracy lub inne środki bezzwrotne lub firma już istnieje, jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i była prowadzona już rok przed złożeniem wniosku. Po otrzymaniu dotacji należy prowadzić firmę przynajmniej przez kolejne 12 miesięcy.

Pożyczka na start

Pożyczek na start udziela Bank Gospodarstwa Krajowego na bardzo atrakcyjnych warunkach. Kwota nie może jednak być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Nie ma też żadnych prowizji za udzielenie i obsługę. Okres spłaty może wynosić do 7 lat, a karencja w spłacie rok. O pożyczkę na start mogą ubiegać się:

  • studenci ostatniego roku studiów;
  • absolwenci szkół i uczelni wyższych szukający pracy, do 4 lat od ukończenia edukacji;
  • bezrobotni zarejestrowani w UP, do osiągnięcia wieku emerytalnego;
  • opiekunowie osób niepełnosprawnych pod warunkiem niepobierania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Dotacje unijne na rozwój działalności

Dotacje unijne przysługują niemal każdej osobie fizycznej lub firmie, ze względu na wielość możliwości. Jednak najczęściej przyznawane są osobom w trudnej sytuacji n rynku pracy lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Programy różnią się w zależności od grupy wiekowej, rodzaju działalności czy instytucji udzielającej wsparcia. W jednym województwie może być realizowanych nawet kilkadziesiąt przedsięwzięć. W przypadku dotacji na założenie działalności można liczyć także na doradztwo i szkolenia z wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej działalności, czy nawet pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych przez jakiś czas. Aby uzyskać dotacje unijne trzeba jednak dobrze przemyśleć sprawę, przygotować biznesplan, dokumenty rejestrowe i finansowe wykazujące koszty niezbędne do poniesienia. Trzeba też pamiętać, że dotacje najczęściej mają formę zwrotu poniesionych kosztów. Trzeba też wykazać się cierpliwością, bo od złożenia wniosku do otrzymania środków może minąć nawet kilka miesięcy. Trzeba też liczyć się z pewnymi obowiązkami oraz odpowiednim rozliczeniem dotacji. Błędy mogą skutkować bowiem nawet jej cofnięciem.

Jednoosobowa działalność rolnicza

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS i planujący własną działalność mogą liczyć na premię  na rozpoczęcie działalności. Wynosi ona maksymalnie 100 tys. zł. Wniosek o nią należy składać do ARiMR. W przypadku osób mieszkających na wsi, ale nieprowadzących działalności rolniczej można zapytać w urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania. Można bowiem złożyć wniosek o dotację również w takiej grupie i otrzymać również dotację w wysokości do 100 tys. zł.

Wsparcie w inicjatywie JEREMIE

Ktoś, kto nie należy do grup objętych możliwością wsparcia na zasadach preferencyjnych, może sprawdzić ofertę zwrotnej pomocy finansowej dla mikro, małych oraz średnich firm, w inicjatywie JEREMIE. Mogą to być pożyczki, kredyty czy poręczenia. Skorzystać z nich mogą nowe działalności, startupy nie posiadające jeszcze historii kredytowej oraz wystarczającej wartości zabezpieczeń dla kredytu. JEREMIE to program unijny, który jest dostępny jednak tylko w 4 województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim.

Polski Fundusz Rozwoju

Oferta PFR obejmuje różne pakiety usług finansowych i pozafinansowych. Można liczyć na doradztwo czy pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce można łatwo znaleźć odpowiednie programy dla swojej działalności.

Oprócz wymienionych najpopularniejszych sposobów finansowania jest jeszcze kilka innych. Jednym z nich są inwestorzy poszukujący nowych firm z dużym potencjałem i są gotowi w nie zainwestować. Są to fundusze kapitału zalążkowego (seed capital), czy fundusze podwyższonego ryzyka (Venture Capital) lub anioły biznesu. Wsparcie oferują także parki technologiczne czy inkubatory przedsiębiorczości. Ostatnią możliwością jest crowdfunding, czyli zbiórka środków przez internet. Z jednej strony najprostsza, ale z drugiej niełatwo przebić się przez gąszcz zbiórek na kosztowne leczenie i pomoc. Zbiórka może powieść się wtedy, kiedy masz duże grono znajomych i społeczność w social mediach.

Jeżeli szukasz finansowania dla swojej firmy, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci spersonalizowaną propozycję.

Sprawdź również inne nasze usługi i produkty:

A jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zapytaj o gwarancję skuteczności. Z naszymi klientami rozliczamy się za sukces.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.