Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Pod koniec każdego roku podatkowego niezbędne jest przeprowadzenie remanentu przez przedsiębiorców. Dotyczy to tych, którzy rozliczają się, używając księgi przychodów i rozchodów oraz posiadających aktywa określone ustawą. Skoro już wiesz, kto musi go przeprowadzić, dowiedz się jak.

Co to jest remanent?

Remanent to spis z natury, czyli inaczej inwentaryzacja. Stanowi zestawienie oraz porównanie majątku przedsiębiorstwa z danymi znajdującymi się w dokumentacji księgowej i ewidencji (np. faktury). Jest to niezwykle potrzebny element w działaniu firmy. Spełnia rolę kontroli wewnętrznej oraz ułatwia ustalenie majątku firmy, jak również realnego dochodu uzyskanego w danym roku kalendarzowym. Dodatkowo, z uwagi na to, że remanent nie jest przeprowadzany tylko na podstawie dokumentów, pomaga w ocenie nadwyżek bądź braków w magazynach. Remanentowi podlegają: towary handlowe, półwyroby, materiały podstawowe i pomocnicze, wyroby, odpady (zakres określa par. 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR). Jednocześnie firmy objęte wymogiem przeprowadzania spisu z natury muszą wykonać go w okresie zgodnym z przepisami albo na koniec roku podatkowego. Można go przeprowadzić, wybierając jedną z trzech metod.

Metody przeprowadzania inwentaryzacji

Każda z trzech metod ma swoją definicję w Ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, artykuł 26.

Metoda uzgodnienia sald

Wybierana zazwyczaj przy spisywaniu należności od partnerów biznesowych, środków finansowych na rachunkach bankowych albo składników majątku powierzonych kontrahentom. Głównym zadaniem tej metody jest potwierdzenie stanu wykazanych w księgach rachunkowych aktywów i pasywów z dokumentacją od dłużników, wierzycieli, kontrahentów. Dodatkowo poprawność (zgodność) sald mogą potwierdzać także wyciągi z rachunków bankowych przedsiębiorstwa. Jeśli w ramach remanentu pojawią się nieprawidłowości, trzeba je od razu wyjaśnić. Jednocześnie cała dokumentacja, w którą wchodzą protokoły, potwierdzenia powinna być dołączona do dokumentu inwentaryzacyjnego, który jest tworzony na zakończenie remanentu.

Metoda: spis z natury

Inną metodą jest metoda nazywana spisem z natury. Przed jej rozpoczęciem tworzy cię specjalny arkusz spisowy. W nim wpisuje się elementy znajdujące się w majątku firmy: wyroby, półwyroby, materiały podstawowe oraz pomocnicze, budowle, maszyny, towary handlowe, czyli wszystko, co fizycznie jest w przedsiębiorstwie. W czasie spisu można je policzyć, zmierzyć, zważyć albo oszacować ich ilość, co przełoży się na wiedzę o stanie posiadania firmy.

Metoda weryfikacji

Ostatnią z metod do wyboru jest metoda weryfikacji. Pomaga ona w wykonaniu inwentaryzacji należności spornych, zagrożonych albo wątpliwych gruntów, funduszy, instalacji, wartości prawnych oraz niematerialnych, funduszy własnych, należności w stosunku do pracowników albo zobowiązań w stosunku do nich. Używając tej metody, wykonuje się porównanie między danymi zapisanymi w księgach a dokumentami źródłowymi firmy.

Jakie elementy musi zawierać remanent?

Dokument inwentaryzacyjny kończy remanent, niezależnie od metody wybranej do jego przeprowadzenia. Wygląd oraz zawartość dokumentu jest określona w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniach podatkowych. Najważniejszą zasadą jest, że spis musi mieć trwałą formę oraz być dokładnie sporządzony i zawierać następujące dane:

 •   data wykonania remanentu;
 •   nazwa firmy oraz imię i nazwisko jej właściciela/właścicieli;
 •   nazwa majątku, który jest spisywany;
 •   numer kolejny pozycji arkusza spisu;
 •   ceny w złotówkach i groszach;
 •   jednostki miary;
 •   ilość konkretnego składnika majątku, którą potwierdził spis;
 •   wartość, która wynika z mnożenia ilości lub liczny danego towaru przez cenę jednostkową;
 •   wartość sumaryczną;
 •   klauzulę o treści „Spis zakończono na pozycji”;
 •   podpisy osób, które wykonały inwentaryzację oraz brały w niej udział;
 •   podpis właściciela/właścicieli firmy.

Należy pamiętać także o ponumerowaniu dokumentu oraz prawidłowej, ciągłej numeracji. Zazwyczaj remanent jest wykonywany na koniec roku podatkowego, tj. 31 grudnia. Tym samym jest też spisem, który rozpoczyna nowy rok.

Jeżeli szukasz finansowania dla swojej firmy, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci spersonalizowaną propozycję.

Sprawdź również inne nasze usługi i produkty:

A jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zapytaj o gwarancję skuteczności. Z naszymi klientami rozliczamy się za sukces.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.