Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Kiedy ktoś prowadzi działalność sezonowo albo znajduje się w trudnej sytuacji, może zawiesić swoją działalność gospodarczą. Oznacza to czasową przerwę w sprzedaży produktów lub świadczeniu usług. Możliwość zawieszenia działalności to rozwiązanie dla osób, które nie mogą z jakichś powodów prowadzić firmy, ale nie chcą jej zamykać. Co trzeba wiedzieć o zawieszeniu działalności i kiedy najlepiej to zrobić, żeby zaoszczędzić na składkach ZUS?

Zawieszenie działalności – co musisz wiedzieć?

Działalność można zawiesić na czas określony lub nieokreślony, a okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni. Należy przy tym pamiętać, że zawiesić działalność mogą jedynie przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Po zawieszeniu działalności nie wolno jej wykonywać ani uzyskiwać przychodów z działalności pozarolniczej. Wg przepisów Prawa przedsiębiorców, w czasie trwania zawieszenia działalności można:

  • wykonywać czynności niezbędne do utrzymania źródła dochodu lub jego zabezpieczenia;
  • uzyskiwać należności lub opłacać zobowiązania powstałe przed zawieszeniem działalności;
  • sprzedawać środki trwałe czy wyposażenie;
  • brać udział w sprawach sądowych czy podatkowych dotyczących działalności, które zostały rozpoczęte przed zawieszeniem działalności;
  • wykonywać obowiązki wskazywane przez prawo;
  • uzyskiwać przychody z działalności przed zawieszeniem;
  • zostać poddanym kontroli wg przepisów obowiązujących przedsiębiorców;

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności należy zgłosić na formularzu CeiDG-1 do właściwego urzędu gminy lub miasta. W formularzu należy zaznaczyć trzeci kwadrat oznaczający „wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej”. Trzeba także wskazać datę, od której ma zacząć się zawieszenie oraz okres jego trwania. Formularz można zgłosić osobiście lub przez internet. Informacja o zawieszeniu działalności automatycznie zostaje przesłana również do ZUS-u, który wystawia druki ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) czy ZUS ZSNA (wyrejestrowanie członków rodziny przedsiębiorcy, jeśli są zgłoszeni). Przedsiębiorca otrzymuje stosowną informację o wystawieniu druków.

Kiedy warto zawiesić działalność, aby zaoszczędzić na składkach?

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej nie trzeba opłacać składek ZUS w przypadku pełnych miesięcy. Z tego powodu bardzo ważny jest wybór odpowiedniego dnia rozpoczęcia zawieszenia działalności, gdyż można sporo zaoszczędzić na składkach. Zwolnienie z opłacania składek następuje od pierwszego dnia zawieszenia wskazanego we wniosku. Jeśli zawiesisz działalność w środku miesiąca, składki naliczane są proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności przed zawieszeniem. Czyli w sytuacji zawieszenia działalności od 15 dnia miesiąca, trzeba zapłacić składki za pierwsze 15 dni, podczas których działalność jeszcze była prowadzona.

Wyobraź sobie, że zawieszasz działalność 9 dnia w miesiącu i płacisz pełne składki. Podstawa wymiaru składek społecznych przy Dużym ZUS-ie to 3553, 20 zł. Aby obliczyć podstawę wymiaru składek za pierwsze 9 dni miesiąca, trzeba podzielić pełną podstawę wymiaru przez 30 lub 31, w zależności od tego, ile dni ma miesiąc, w którym zawieszasz działalność i pomnożyć to razy 9. Podstawa wymiaru składek, które musisz zapłacić za lipiec, wynosi 1031,58 zł. Mnożąc to przez 19,52%, otrzymujesz składkę emerytalną w wysokości 201,36 zł. Mnożąc razy 8%, otrzymujesz składkę rentową w wysokości 82,53 zł, a mnożąc razy 1,67%, uzyskujesz kwotę składki wypadkowej, która wynosi 17,23 zł. Do tego dochodzą jeszcze dobrowolna składka chorobowa oraz składka na Fundusz Pracy – obie w tej samej wysokości – 25,27 zł. Oznacza to, że za 9 lipcowych dni musisz zapłacić łącznie 351,66 zł. Jeśli zaczniesz zawieszenie działalności od 1 lipca, możesz właśnie tyle zaoszczędzić. Dodatkowo w przypadku zawieszenia działalności po pierwszym dniu miesiąca musisz za cały miesiąc zapłacić pełną składkę zdrowotną. Jest to bowiem wartość niepodzielna, zależna od uzyskiwanych dochodów.

Co w przypadku osób płacących niższe składki?

Nowi i mali przedsiębiorcy mogą korzystać z obniżonych składek ZUS. Początkujący mogą najpierw korzystać z ulgi na start przez 6 miesięcy, a następnie ze składek preferencyjnych, po czym mali przedsiębiorcy mogą jeszcze przejść na tak zwany Mały ZUS. W takiej sytuacji okres zawieszenia wliczany jest w czas trwania ulgi. Oznacza to, że okres zawieszenia skróci czas trwania ulg, dlatego warto dobrze zastanowić się nad zawieszaniem działalności w tym czasie.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.