Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Spółka jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki jednak wybierane są częściej przez większe firmy i przez osoby lub firmy chcące współpracować ze sobą pod jednym szyldem. Założenie spółki jest bardziej skomplikowane od zwykłej działalności. Wymaga kapitału własnego oraz wpisu do KRS. Dodatkowo na spółkach ciążą większe obowiązki sprawozdawcze oraz księgowe. Nie zniechęca to jednak do ich zakładania i wciąż powstają nowe. Jakie spółki można założyć w naszym kraju? Oto klasyfikacja spółek w Polsce.

Spółki osobowe i kapitałowe

Podstawowym kryterium podziału spółek jest sposób odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W zależności od tego, czy wspólnicy odpowiadają za długi spółki całym swoim majątkiem, czy tylko do wysokości wniesionego wkładu, wyróżniamy spółki osobowe i kapitałowe.

Spółki osobowe to takie, w których wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Do tej grupy należą:

  • spółka cywilna — najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Nie ma osobowości prawnej, a wspólnicy odpowiadają solidarnie i całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
  • spółka jawna — ma osobowość prawną i może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu. Wspólnicy odpowiadają solidarnie i całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale mogą dochodzić zwrotu od pozostałych wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
  • spółka partnerska — przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody, takie jak adwokaci, lekarze, architekci itp. Ma osobowość prawną i może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu. Wspólnicy odpowiadają solidarnie i całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, ale tylko za te wynikające z wykonywania przez nich zawodu. Za pozostałe zobowiązania odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu.
  • spółka komandytowa — składa się z co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego komandytariusza. Komplementariusz odpowiada solidarnie i całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, a komandytariusz tylko do wysokości sumy komandytowej, czyli określonej kwoty, którą się zobowiązał wpłacić na rzecz spółki. Spółka ma osobowość prawną i może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu.
  • spółka komandytowo-akcyjna — jest połączeniem spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Składa się z co najmniej jednego komplementariusza i co najmniej jednego akcjonariusza. Komplementariusz odpowiada solidarnie i całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, a akcjonariusz tylko do wysokości posiadanych przez niego akcji. Spółka ma osobowość prawną i może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu.

Spółki kapitałowe to zaś takie, w których wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego przez nich wkładu. Do tej grupy należą:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne lub fizyczne. Ma osobowość prawną i może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały, które nie są zbywalne na zasadach ogólnych. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
  • spółka akcyjna — przeznaczona dla dużych przedsięwzięć, które chcą pozyskiwać kapitał na rynku publicznym. Ma osobowość prawną i może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje, które są zbywalne na zasadach ogólnych. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Spółki jednoosobowe i wieloosobowe

Innym kryterium podziału spółek jest liczba wspólników. W zależności od tego, czy spółkę tworzy jedna osoba, czy więcej, wyróżniamy spółki jednoosobowe i wieloosobowe.

Spółki jednoosobowe to takie, w których jest tylko jeden wspólnik. W polskim prawie możliwe jest założenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobowej spółki akcyjnej. W takich przypadkach wspólnik jest jednocześnie właścicielem całego kapitału zakładowego spółki i ma pełną władzę nad nią.

Spółki wieloosobowe to takie, w których jest co najmniej dwóch wspólników. W polskim prawie możliwe jest założenie wszystkich rodzajów spółek osobowych oraz spółek akcyjnych jako spółek wieloosobowych. W takich przypadkach wspólnicy dzielą się kapitałem zakładowym spółki i mają różny stopień wpływu na jej działanie, w zależności od rodzaju spółki i umowy między nimi.

Założenie spółki wymaga posiadania niemałych środków na kapitał własny, a także na poniesienie wszystkich kosztów związanych z założeniem spółki i jej późniejszym prowadzeniem. Dlatego warto poszukać dobrego sposobu na pozyskanie środków na finansowanie spółki.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.