Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Amortyzacja podatkowa to dobry dla przedsiębiorcy sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Każdy wie, że środki trwałe prędzej czy później ulegają zniszczeniu, czy zużyciu. Z tego powodu warto już przy zakupie ocenić koszt ich zużycia w czasie. Czym dokładnie jest amortyzacja środków trwałych i jakie są metody amortyzacji?

Czym są środki trwałe?

Żeby zrozumieć, czym jest amortyzacja środków trwałych, warto wiedzieć, czym są one same. Środki trwałe to majątek przedsiębiorstwa, który służy do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Przykładami środków trwałych są maszyny, urządzenia, budynki, pojazdy, meble czy komputery. Środki trwałe dzielą się na dwie grupy: materialne i niematerialne. Środki trwałe materialne to te, które mają postać fizyczną i można ich dotknąć. Środki trwałe niematerialne to te, które nie mają postaci fizycznej, ale mają wartość dla przedsiębiorstwa. Przykładami środków trwałych niematerialnych są patenty, licencje, znaki towarowe czy know-how.

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Amortyzacja środków trwałych to proces, w którym zmniejsza się wartość księgowa majątku trwałego przedsiębiorstwa w związku z jego zużyciem, starzeniem się lub utratą wartości rynkowej. Amortyzacja jest kosztem podatkowym, który obniża dochód przedsiębiorstwa i podatek dochodowy. Amortyzacja jest również źródłem finansowania inwestycji, ponieważ umożliwia odzyskanie części wydatków poniesionych na zakup środków trwałych. Polega ona na systematycznym odpisywaniu w koszty firmy umówionej kwoty aż do całkowitego zużycia się danego środka trwałego.

Jakie są metody amortyzacji środków trwałych?

Metody amortyzacji środków trwałych zależą od rodzaju majątku i przepisów podatkowych. W Polsce obowiązują trzy metody amortyzacji, a mianowicie liniowa, degresywna oraz naturalna.

Metoda liniowa

Jest to metoda najczęściej stosowana i uznawana za najprostszą. Podatnik zakłada w tym przypadku, że zużycie środków trwałych będzie równomierne przez cały okres ich użytkowania. Odpisy amortyzacyjne ustala się więc według stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 ustawy PIT oraz CIT, a te ustalane są w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT). W tej metodzie podatnik sam wylicza kwotę amortyzacji poprzez pomnożenie wartości środka trwałego przez procentową roczną stawkę amortyzacji. Chcąc obliczyć miesięczną kwotę amortyzacji, wystarczy podzielić roczną kwotę przez 12. Podatnicy stosujący metodę liniową mogą obniżać stopę amortyzacyjną nawet wielokrotnie. Prawo nie określa progu, do jakiego można ją obniżyć.

Metoda degresywna

Jest to druga z najpopularniejszych metod amortyzacji, dotycząca jednak tylko maszyn i urządzeń oraz środków transportu poza samochodami. W tej metodzie wartość amortyzacji zmienia się z powodu spadku wydajności maszyny z czasem jej użytkowania. Jeśli więc przedsiębiorca przyjmuje równomierne koszty na wszystkie produkty, powinien zastosować malejącą stawkę amortyzacji. W pierwszym roku stosowania metody degresywnej stosowana jest stawka podana w Wykazie, ale pomnożona przez współczynnik (max 2.0). W celu wyliczenia stawki na kolejny rok przedsiębiorca musi odjąć zgromadzone odpisy amortyzacyjne od kwoty netto danego środka trwałego. Niestety metody degresywnej nie można używać w nieskończoność. Przejście na metodę liniową jest konieczne, kiedy wartość rocznego odpisu w metodzie degresywnej okaże się niższa od wartości rocznego odpisu w metodzie liniowej. Przejście odbywa się na początku nowego roku podatkowego. Pod koniec roku należy więc obliczyć obie wartości i porównać ze sobą.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 

Jednorazową amortyzację można zastosować, gdy wartość środków trwałych jest nie większa niż 10 000 zł. Limit jednorazowej amortyzacji dla każdego przedsiębiorcy wynosi 100 000 zł. Jednak, aby móc skorzystać z jednorazowej amortyzacji, trzeba spełnić jeden z dwóch warunków. Wartość początkowa jedno środka trwałego nabytego w roku podatkowym musi wynosić przynajmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa dwóch środków trwałych musi wynosić 10 000, a wartość każdego z nich musi być większa niż 3500 zł. W przypadku sprzętów o wartości powyżej 10 000 zł oraz znajdujących się w grupach 3-8 KŚT poza samochodami osobowymi można skorzystać też z tak zwanej pomocy de minimis. Jest to oferta dla małych i nowych przedsiębiorców. Łączna kwota amortyzacji w jednym roku nie może być wyższa niż 50 000 euro, a jeśli odpis nie obejmuje całej początkowej wartości środka, kolejnego można dokonać dopiero w następnym roku podatkowym. Co roku limit jest nowy, ale „zaoszczędzony” na kolejny rok niestety nie przechodzi.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.