Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Każdego roku wzrasta płaca minimalna. Od 1 stycznia wynosiła 3490 zł, od 1 lipca wynosi już 3600 zł. To o 590 zł więcej niż w ubiegłym roku. Rząd podnosząc pensje, chce pozwolić najmniej zarabiającym nadążyć za galopującą inflacją. Z drugiej jednak strony podnoszenie płac nie pomaga przedsiębiorcom, gdyż wiąże się ze zwiększeniem kosztów zatrudnienia pracownika. Z czego składa się płaca i jak wpłynie na koszty zatrudnienia pracownika?

Z czego składa się płaca minimalna?

Według art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa, niż wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku.
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia należy przyjąć składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi w wyniku podejmowanej pracy. Są one określone przez GUS w załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń. Składnikami wynagrodzenia są:

  • dodatki za pełnione funkcje,
  • premie i nagrody przewidziane w regulaminie,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • dodatek wyrównawczy za obniżenie wynagrodzenia z powodu nieobecności w pracy będącej wynikiem wypadku przy pracy czy choroby zawodowej.

Nie należy natomiast uwzględniać przy wyliczeniu płacy żadnych nagród jubileuszowych, odpraw związanych np. z przejściem na emeryturę czy rentę ani wynagrodzenia za nadgodziny bądź pracę w porze nocnej.

O ile wzrosną koszty zatrudnienia pracownika w związku z nową płacą minimalną?

Wzrost płac zawsze wiąże się ze wzrostem kosztów zatrudnienia pracownika. Do czerwca wynosił on 4204, 75 zł, w tym wynagrodzenie netto pracownika oraz 714, 75 zł składki ZUS. Od lipca wynosi już 4337, 28, bo wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastają składki ZUS i wynoszą teraz 737,28 zł. Dodatkowo jeszcze w przypadku pracodawców objętych ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, do kosztów zatrudnienia muszą oni doliczyć wpłaty do PPK, które są przez nich finansowane. Według przepisów zawartych w art. 26 ustawy o PPK podstawowa wpłata wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Jednak pracodawca może jeszcze zadeklarować chęć wnoszenia opłaty dodatkowej wynoszącej do 2,5% wynagrodzenia. Koszty zatrudnienia pracownika, który jest uczestnikiem PPK, są więc wyższe niż pracownika niebędącego i wynoszą od 52,35 zł do 139,60 zł, w zależności od wysokości wpłat na PPK zadeklarowanych przez pracodawcę.

Ile netto otrzyma teraz pracownik zarabiający płacę minimalną?

3600 zł to wynagrodzenie brutto. Ile pracownik dostanie na rękę? Koszty uzyskania przychodu wynoszą 250 zł, ulga podatkowa 300 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą 493,56 zł (351,36 zł składka emerytalna, 54 zł rentowa oraz 88,20 zł chorobowa). Ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 279,58 zł i jest ono potrącane z wynagrodzenia. Poza składkami trzeba jeszcze odprowadzić pracownikowi podatek dochodowy, którego wysokość najpierw należy wyliczyć. Aby to zrobić, trzeba najpierw wyliczyć podstawę wymiaru podatku, odejmując od płacy brutto kwoty składek społecznych oraz koszty uzyskania przychodu. Podstawa wymiaru podatku wyniesie więc 2856 zł. Stawka podatku to 12% podstawy wymiaru. Od tej kwoty jednak trzeba odjąć jeszcze ulgę podatkową, co da podatek do odprowadzenia w wysokości 43 zł. Teraz od płacy brutto trzeba odjąć składki ZUS i podatek, co daje kwotę 2783,86 zł i takie wynagrodzenie otrzymuje pracownik na swoje konto.

Jednak pracownik będący uczestnikiem PPK otrzyma na rękę jeszcze mniej. Przypuśćmy, że oprócz podstawowej opłaty, pracownik deklaruje jeszcze opłatę dodatkową w wysokości 1%. Wpłaty do PPK wyniosą więc kolejno: 72 zł wpłaty podstawowej oraz 36 zł wpłaty dodatkowej pracownika, a także 54 zł wpłaty podstawowej pracodawcy. Wysokość składek oraz podatku jest taka sama, jak wyliczona wyżej dla pracownika nienależącego do PPK. Oznacza to, że od kwoty 2783,86 zł trzeba jeszcze odjąć obie wpłaty pracownika do PPK. Taki pracownik otrzyma na rękę 2669,86 zł.

Jak to jest w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu?

Zgodnie z art. 8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdy pracownik nie jest zatrudniony na pełen etat, wynagrodzenie ustalane jest na podstawie liczby przepracowanych godzin. Pracownik zatrudniony na ¾ etatu otrzyma 2700 zł, na pół etatu 1800 zł, na 1/3 etatu 1200 zł, a na ¼ etatu zaledwie 900 zł.

Obliczenia związane z wynagrodzeniami mogą nastręczyć trudności. Na szczęście można skorzystać z programów, które pomogą sprawnie i, co najważniejsze, prawidłowo to wszystko obliczyć.

Jeżeli szukasz finansowania dla swojej firmy, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci spersonalizowaną propozycję.

Sprawdź również inne nasze usługi i produkty:

A jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zapytaj o gwarancję skuteczności. Z naszymi klientami rozliczamy się za sukces.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.