Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Płynność finansowa jest najważniejszym aspektem funkcjonowania każdej firmy. Żadna firma nie przetrwa, jeśli nie będzie w stanie pokrywać wszystkich zobowiązań, w tym rachunków, czynszów, zakupów towarów, rat kredytów czy wypłat dla pracowników. Czym dokładnie jest płynność finansowa, jak nią zarządzać i jak uniknąć problemów z płynnością? Co zrobić, jeśli problemy się pojawią?

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Jest to jeden z kluczowych wskaźników oceny kondycji finansowej firmy, ponieważ pokazuje, czy firma jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom wobec kontrahentów, pracowników, urzędu skarbowego czy banku. Płynność finansowa ma bezpośredni wpływ na rentowność i wiarygodność firmy, dlatego należy nią odpowiednio zarządzać. Nieodpowiednie zarządzanie płynnością finansową może skutkować utratą klientów czy kontrahentów oraz zadłużeniem, które może skończyć się upadłością.

Jak zarządzać płynnością finansową?

Zarządzanie płynnością finansową polega na planowaniu i monitorowaniu przepływów pieniężnych w firmie, tak aby zapewnić równowagę między wpływami a wydatkami. Oznacza to, że firma powinna dążyć do tego, aby jej przychody były wyższe niż koszty, a jej aktywa obrotowe były większe niż zobowiązania bieżące. Zarządzanie płynnością finansową wymaga również dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i sytuacji finansowej firmy. Zwykle polega na podejmowaniu decyzji, czy rzeczywiście dany zakup jest niezbędny, czy nie można kupić taniej, czy zatrudniać dodatkowego pracownika, czy zdecydować się na usługę zewnętrznej firmy albo, czy kupić, czy wynajmować lokale albo pojazdy i oczywiście, czy podnieść ceny swoich produktów lub usług i o ile.

Problemy z płynnością finansową – kiedy mogą się pojawić?

Problemy z płynnością finansową mogą pojawić się w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. Mogą być spowodowane przez różne czynniki, takie jak: spadek sprzedaży, opóźnienia w płatnościach od klientów, wzrost kosztów produkcji czy obsługi długu, nieprzewidziane wydatki lub inwestycje, błędy w planowaniu lub zarządzaniu finansami. Problemy z płynnością finansową mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak: utrata reputacji i zaufania kontrahentów, narażenie na kary i odsetki za nieterminowe płatności, utrata możliwości uzyskania kredytu lub dotacji, a w skrajnych przypadkach nawet upadłość firmy.

Jak zapobiec problemom z płynnością finansową?

Aby zapobiec problemom z płynnością finansową lub je rozwiązać, firma powinna podjąć następujące kroki:

  • Dokładnie analizować swoją sytuację finansową i sporządzać prognozy przepływów pieniężnych na krótki i długi okres.
  • Optymalizować swoje koszty i wydatki, eliminując niepotrzebne lub nieefektywne działania.
  • Zwiększać swoje przychody poprzez poszukiwanie nowych źródeł dochodu, zwiększenie sprzedaży lub podniesienie marży.
  • Negocjować lepsze warunki płatności z klientami i dostawcami, starając się skrócić terminy płatności lub uzyskać zaliczki.
  • Poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe, pożyczki prywatne, leasing czy faktoring.
  • Współpracować z doradcami finansowymi lub ekspertami od restrukturyzacji, którzy mogą pomóc w opracowaniu planu naprawczego lub restrukturyzacyjnego.

Co zrobić, jeśli problemy jednak się pojawią?

Nie zawsze problemy z płynnością finansową są winą przedsiębiorcy i popełnionych przez niego błędów. Jeśli przyczyną jest spadek sprzedaży, warto sprawdzić, dlaczego sprzedaż zmalała i zastanowić się co zrobić, aby znów była wyższa. Optymalizacja działań marketingowych czy ulepszanie produktów może zwiększyć sprzedaż. Jeśli z kolei problemem jest zator finansowy spowodowany przez klientów ociągających się z płatnościami, nie można czekać na zapłatę w nieskończoność. Należy upominać się o swoje i nie bać się wszczynać czynności egzekucyjnych. Można też skorzystać z faktoringu, czyli wsparcia firmy, która wypłaca natychmiast pieniądze z faktur i sama zajmuje się już ściąganiem należności od klientów. Warto też zawsze przewidywać pewien budżet na niespodziewane wydatki. Na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem branie kolejnych kredytów czy pożyczek. Co z tego, że pokryje się bieżące zobowiązania, jak później znów będzie problem ze spłacaniem rat? Poza tym przy problemach z płynnością uzyskanie kredytu może okazać się trudne.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.