Autor: Robert

5/5 - ilość głosów (1)

Dotacje z funduszy unijnych to jeden ze sposobów finansowania przedsiębiorstw. Nie każdy jednak może otrzymać dotację, gdyż trzeba spełnić szereg wymogów. Czym dokładnie są dotacje unijne, kto może się o nie ubiegać i w jaki sposób?

Dotacje unijne – co to takiego?

Dotacje unijne to środki z funduszy unijnych, które mają pomóc przedsiębiorcom w rozszerzaniu działalności. Najbardziej popularną formą jest bezzwrotna dotacja na rozwój firmy, jednak dotacje unijne mogą mieć różne formy, np.:

  • dofinansowania bezzwrotne lub częściowo bezzwrotne,
  • fundusz kapitałowy lub poręczenie,
  • kredyty i pożyczki z dofinansowaniem,
  • bony na różnego rodzaju cele, np. bon na cyfryzację, bon na szkolenia,
  • możliwość udziału w branżowych warsztatach czy konferencjach,
  • stypendia,
  • środki ułatwiający zatrudnienie.

Więcej o dotacjach unijnych możesz dowiedzieć się z naszego poradnika.

Kto może ubiegać się o dotacje unijne?

Dotacje unijne mogą otrzymać wszyscy oprócz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Starać się o nie mogą małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, służby publiczne (inne, niż administracja), instytucje ochrony zdrowia, instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji, instytucje partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, organizacje społeczne czy związki wyznaniowe.

Aby ubiegać się o dotacje unijne, należy złożyć wniosek w instytucji oferującej dotacje unijne. Nie są one jednak dostępne przez cały czas. Trzeba więc zorientować się, kiedy będzie odbywał się kolejny konkurs. Najpierw należy wypełnić formularz online, a następnie przygotować także wersję papierową oraz załączniki. Do wniosku należy dołączyć harmonogram projektu, odpowiednio zrobiony biznesplan, analizę finansową, a także dostarczyć wszelkie formalności, które są niezbędne wg instytucji, która rozdysponowuje środki. Następnie wniosek jest rozpatrywany i jeśli decyzja będzie pozytywna, trzeba będzie podpisać umowę. Do umowy znów będzie potrzebne kilka dokumentów, często takie jak: zaświadczenie o niekaralności oraz o niezaleganiu z płatnościami składek ZUS i podatków.

O dotacje unijne można starać się wielokrotnie. Jeśli raz się nie powiodło, kolejnym razem warto przygotować się lepiej. Jeśli ubiegasz się o nie po raz pierwszy lub nie powiodło Ci się i nie wiesz, co zrobić inaczej, by mieć większe szanse, możesz skorzystać z pomocy. 

W EIF oferujemy kompleksowe usługi pozyskania pożyczek unijnych czy innych dotacji. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią ofertę, przygotować wniosek, biznesplan i przejdziemy razem z Tobą przez cały proces wnioskowania.

Kto nie otrzyma dotacji unijnych?

Nie każdy może ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci dotacji unijnych. Nie każdy ubiegający się też je dostanie. Mogą o tym zaważyć nieodpowiednie dokumenty czy to, że inna firma przedstawi lepszą ofertę. 

Istnieją jednak pewne kryteria wykluczające, które mogą uniemożliwić otrzymanie dotacji unijnej i przedsiębiorcy mający takie sytuacje nie powinni nawet o nie wnioskować. Oto niektóre z nich:

  • Złe zarządzanie finansami – Jeśli wnioskodawca ma problemy z płynnością finansową, zadłużeniem lub niewypłacalnością, może zostać uznany za niewiarygodnego partnera i nie otrzymać dotacji unijnej. Wnioskodawca musi wykazać, że jest w stanie sfinansować wkład własny do projektu i zapewnić jego prawidłową realizację i rozliczenie.
  • Nieprzestrzeganie prawa – Jeśli wnioskodawca lub jego partnerzy są skazani za przestępstwa związane z korupcją, oszustwem, praniem brudnych pieniędzy, terroryzmem lub innymi czynami zabronionymi przez prawo krajowe lub unijne, mogą zostać wykluczeni z ubiegania się o dotacje unijne. Wnioskodawca musi przedstawić oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i niekwestionowanym poszanowaniu praw człowieka, demokracji i zasad państwa prawa.
  • Niezgodność z celami i priorytetami Unii Europejskiej – Jeśli wnioskodawca lub jego partnerzy prowadzą działalność sprzeczną z wartościami i interesami Unii Europejskiej, taką jak dyskryminacja, nierówność, nietolerancja, łamanie praw człowieka lub środowiska, mogą nie otrzymać dotacji unijnej. Wnioskodawca musi udowodnić, że jego projekt przyczynia się do realizacji celów i priorytetów Unii Europejskiej w zakresie np. wzrostu gospodarczego, spójności społecznej, innowacji, edukacji, kultury czy ochrony klimatu.

Chcąc starać się o dotację unijną, trzeba nie tylko mieć dobry pomysł na biznes, zgodny z prawem i celami UE, ale także mieć nieskazitelną opinię i czystą sytuację prawną oraz finansową.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.