Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Zdobycie pieniędzy na rozpoczęcie działalności, na dalszy rozwój albo przetrwanie gorszych okresów to zadanie, przed jakim staje wielu przedsiębiorców. Co wtedy: kredyt? Emisja akcji? Emisja obligacji?

Dowiedz się, jakie są najpopularniejsze sposoby finansowania dla różnego rodzaju spółek. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł skorzystać z takiego rodzaju finansowania, jakie będzie najkorzystniejsze dla Twojej konkretnej działalności i jej aktualnej sytuacji.

A jeśli potrzebujesz finansowania dla swojej spółki wypełnij formularz – chętnie Ci pomożemy.

Rodzaje finansowania dla spółek

Spółka ma wiele możliwości pozyskania pieniędzy na swoją działalność. Między innymi są to takie działania jak:

 • kredyt – może to być zarówno kredyt w banku jak i pożyczka w specjalistycznych firmach zajmujących się tego typu działalnością;
 • leasing – to forma finansowania konkretnego zakupu – mogą to być różnego rodzaju urządzenia, pojazdy czy nieruchomości. Najczęściej są to dwa typy leasingów: operacyjny i finansowy, gdzie pierwszy jest zbliżony do dzierżawy przedmiotu leasingu a drugi bardziej przypomina kredyt. 
 • faktoring – niektóre banki oraz specjalistyczne firmy faktoringowe oferują zapłatę za wykonaną usługę lub sprzedany towar od razu, w zamian za przejęcie faktur z odroczonym terminem płatności;
 • forfaiting – podobny do faktoringu opisanego wyżej, ale dotyczy transakcji zagranicznych;
 • emisja akcji – możliwa tylko dla spółek kapitałowych. Chętnie wykorzystywana, gdy spółka ma wielkie plany i potrzebuje dużych ilości gotówki;
 • emisja obligacji – to forma pożyczki tylko nie od banków a od wielu różnych inwestorów. Prostsza od emisji akcji i pozwalająca zachować kontrolę nad spółką, możliwa także dla spółek innych niż kapitałowe.

W praktyce zdecydowaną większość kapitału, jaki pozyskują spółki, pochodzi z kredytów inwestycyjnych, obrotowych oraz innych pożyczek udzielanych przez banki oraz specjalistyczne firmy finansowe.

Kredyt dla różnych rodzajów spółek

Najczęściej o kredyt do banków występują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponieważ w spółce z o.o. współwłaściciele nie odpowiadają przed wierzycielami swoim majątkiem, to otrzymanie kredytu przez taki podmiot jest obwarowane wieloma warunkami. Z majątku spółki egzekucji komorniczej można dokonać tylko do wysokości kapitału zakładowego (nie może on być mniejszy niż 5 tysięcy złotych). Każdy bank, rozpatrując wniosek o przyznanie kredytu, będzie sprawdzał takie rzeczy jak:

 • brak zadłużenia w ZUS i US;
 • wysokość obrotów;
 • wysokość zysków/strat;
 • historię kredytową;
 • długość działania spółki;
 • sposób zabezpieczenia kredytu.

Zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym zazwyczaj oznacza automatyczne odrzucenie wniosku o kredyt. Czas działania spółki w większości przypadków to minimum 12 miesięcy, czasem więcej. Pozostałe punkty rozpatrywane są indywidualnie w zależności również od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo oraz sytuacji rynkowej obecnej i tej prognozowanej. Ważna jest także historia kredytowa, im lepsza, tym łatwiej będzie bankowi podjąć decyzję o przyznaniu kolejnego kredytu. W przypadku kredytów sięgających milionów złotych często konieczne będzie zabezpieczenie, którym mogą być hipoteka, zastaw lub też poręczenie. Pamiętać trzeba także o tym, że w spółce z o.o. o wzięciu kredytu musi zadecydować Rada Nadzorcza. W przypadkach kredytów nieprzekraczających połowy kapitału zakładowego decyzję może podjąć prezes — w innych przypadkach musi to być zgoda wszystkich członków zarządu lub wszystkich wspólników.

Spółka cywilna

W przypadku spółki cywilnej nie ma możliwości bezpośredniego zaciągnięcia przez nią kredytu, gdyż nie posiada ona osobowości prawnej. Kredyt mogą za to zaciągnąć jej wspólnicy. Ponieważ za kredyt wzięty w imieniu spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy swoimi majątkami, to przekonanie banku o posiadaniu odpowiedniego majątku może być prostsze.

Spółka jawna

Spółka jawna funkcjonuje podobnie, jak cywilna posiada jednak osobowość prawną, więc w tym przypadku kredyt może być udzielony bezpośrednio spółce, ale tutaj również odpowiedzialność za jego spłatę dotyczy wszystkich wspólników.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa ma trochę bardziej skomplikowaną sytuację. Tutaj uzyskanie kredytu jest znacznie trudniejsze, gdyż banki obawiają się kłopotów z ewentualną egzekucją wierzytelności. W spółce komandytowej odpowiedzialność jest dzielona pomiędzy wspólników, ale może być podzielona w różnym stopniu. W przypadku kiedy dług powstaje z powodu działań osoby wykonującej wolny zawód lub pracownika przez nią nadzorowanego, to odpowiedzialny jest za niego tylko ten jeden wspólnik.

Spółki akcyjne poza emisją akcji również mogą zaciągać kredyty w bankach. Są to z reguły duże przedsiębiorstwa, które mają odpowiedni majątek służący do zabezpieczenia kredytów, gdyż tutaj akcjonariusze nie odpowiadają za długi spółki.

Spółki komandytowo-akcyjne to połączeni tych dwóch rodzajów spółek. Tutaj akcjonariusze nie mają odpowiedzialności, ponoszą ją za to komplementariusze, którzy odpowiadają również własnym majątkiem.  

Kredyty dla spółek – co jeszcze warto wiedzieć

Ze względu na kłopoty z wzięciem kredytu wielu spółek można także wykorzystać tak zwaną Portfelową Linię gwarancyjną de minimis (PLD). Firmy z sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstwo mogą otrzymać od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) gwarancję spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, co skłania banki do chętniejszego udzielenia takiej pożyczki. W ramach takiej gwarancji BGK zapewnia bankom udzielającym kredyt spłatę 60 procent pożyczonej sumy. Maksymalnie gwarancja może wynosić 3,5 miliona złotych.

Ze względu na skomplikowaną strukturę i sytuację wielu spółek oraz mnogość banków i ich ofert kredytowych dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych firm doradczych. Pomogą one zebrać odpowiednie dokumenty i wystąpić o najlepiej dopasowany dla Twojego przedsiębiorstwa kredyt. W ten sposób znacznie wzrasta szansa na otrzymanie finansowania oraz możesz znacząco obniżyć jego koszt.

Jeżeli szukasz finansowania dla swojej firmy, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci spersonalizowaną propozycję.

Sprawdź również inne nasze usługi i produkty:

A jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zapytaj o gwarancję skuteczności. Z naszymi klientami rozliczamy się za sukces.

Skontaktuj się z nami.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.