Autor: Robert

5/5 - ilość głosów (1)

Restrukturyzacja to proces zmiany struktury organizacyjnej, finansowej lub prawnej firmy w celu poprawy jej sytuacji i zwiększenia jej konkurencyjności. Restrukturyzacja może być konieczna w sytuacjach kryzysowych, takich jak zadłużenie, spadek rentowności, utrata rynku lub zagrożenie upadłością. Może też być dobrowolnym wyborem firmy, która chce się dostosować do zmieniających się warunków rynkowych, wprowadzić innowacje, zwiększyć efektywność lub zdywersyfikować działalność. Dlaczego warto z niej skorzystać?

Jakie są rodzaje restrukturyzacji?

Restrukturyzacja może przybierać różne formy, w zależności od celów i potrzeb firmy. Najczęściej spotykane rodzaje restrukturyzacji to:

 • Restrukturyzacja organizacyjna – polega na zmianie sposobu zarządzania i podziału obowiązków w firmie, np. poprzez tworzenie lub likwidację jednostek organizacyjnych, zmianę hierarchii, wprowadzenie nowych systemów motywacyjnych lub szkoleniowych.
 • Restrukturyzacja finansowa – polega na zmianie źródeł finansowania lub sposobu obsługi zobowiązań finansowych firmy, np. poprzez renegocjację warunków kredytów, sprzedaż aktywów, emisję akcji lub obligacji, dokapitalizację lub umorzenie długu.
 • Restrukturyzacja prawna – polega na zmianie formy prawnej firmy lub jej części, np. poprzez przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, podział lub połączenie spółek, wydzielenie lub włączenie spółek zależnych, przeniesienie siedziby lub rejestracji firmy.

Kiedy warto zdecydować się na restrukturyzację?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie kiedy przeprowadzić restrukturyzację w firmie. Decyzja ta zależy od wielu czynników, takich jak cele strategiczne, sytuacja finansowa, kondycja operacyjna, oczekiwania interesariuszy i możliwości implementacyjne. Jednak można wyróżnić kilka sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na potrzebę restrukturyzacji:

 • Spadek przychodów lub zysków,
 • Utrata udziału w rynku lub pozycji konkurencyjnej,
 • Niska jakość produktów lub usług,
 • Niska satysfakcja lub lojalność klientów,
 • Niska motywacja lub zaangażowanie pracowników,
 • Wysoki poziom absencji lub rotacji personelu,
 • Niska efektywność lub produktywność,
 • Nadmierna złożoność lub biurokracja,
 • Słaba komunikacja lub współpraca między działami,
 • Brak innowacyjności lub elastyczności,
 • Niejasna lub nieaktualna strategia,
 • Nieprzystosowanie do zmian rynkowych, technologicznych lub regulacyjnych.

Jeśli firma dostrzega jeden lub więcej z tych problemów, powinna rozważyć przeprowadzenie restrukturyzacji w celu poprawy swojej sytuacji. 

Jak wygląda restrukturyzacja?

Restrukturyzacja może obejmować zmiany w strukturze organizacyjnej, strategii, kulturze, procesach, systemach lub zasobach ludzkich. Restrukturyzacja może być inicjowana przez zarząd, właścicieli, klientów, dostawców lub regulatorów. Restrukturyzacja może mieć różne skutki dla pracowników, takie jak zmiana obowiązków, warunków pracy, wynagrodzenia, szkoleń lub możliwości rozwoju. 

Restrukturyzacja może być również źródłem stresu, niepewności i oporu. Dlatego ważne jest, aby restrukturyzacja była przeprowadzana w sposób przejrzysty, uczciwy i komunikatywny, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron. Proces restrukturyzacji wymaga starannego przygotowania i planowania. Przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji należy dokonać analizy sytuacji firmy i oceny możliwych scenariuszy i skutków zmian. 

Należy również uwzględnić aspekty prawne, podatkowe, rachunkowe i społeczne restrukturyzacji. Ważne jest także uzyskanie zgody i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, takich jak właściciele, zarząd, pracownicy, wierzyciele czy kontrahenci. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o restrukturyzacji, możesz poczytać inne artykuły w naszym poradniku.

Jakie korzyści daje restrukturyzacja?

Restrukturyzacja może być szansą na poprawę kondycji i perspektyw firmy. Dzięki restrukturyzacji firma może:

 • Zredukować koszty i poprawić rentowność,
 • Zwiększyć elastyczność i zdolność dostosowania się do zmian,
 • Poprawić jakość produktów i usług,
 • Wzmocnić pozycję rynkową i reputację,
 • Zabezpieczyć się przed ryzykiem upadłości,
 • Utworzyć wartość dla właścicieli i inwestorów.

Restrukturyzacja jest więc procesem trudnym, ale często niezbędnym i korzystnym dla firmy. Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu restrukturyzacji swojej firmy, skontaktuj się z nami. Oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie na każdym etapie procesu. Zobacz więcej informacji o naszej usłudze restrukturyzacji

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.