Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Uproszczona restrukturyzacja to narzędzie pozwalające na ochronę firmy przed upadłością i zabezpieczenie majątku właściciela przed komornikiem.

Kiedy zatem warto zastosować uproszczoną restrukturyzację i jak ona wygląda? Tego właśnie dowiesz się z kilku poniższych akapitów, dzięki którym będziesz wiedział, kiedy zacząć działać i jak się do tego zabrać.

Restrukturyzacja a restrukturyzacja uproszczona

Restrukturyzacja uproszczona jest formą postępowania, która pozwala na zawarcie układu z wierzycielami z minimalnym udziałem sądu. W przypadku restrukturyzacji w formie podstawowej konieczne są długie układy z wierzycielami i nadzór sądu. Tutaj zastosowanie mają takie formy jak postępowanie układowe, przyśpieszone postępowanie układowe oraz postępowania sanacyjne. Restrukturyzacja uproszczona, nazywająca się obecnie postępowaniem o zatwierdzenie układu.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji uproszczonej?

Z uproszczonego formy restrukturyzacji może skorzystać każdy podmiot, który jest niewypłacalny lub też jest zagrożony niewypłacalnością. Zgodnie z ustawą niewypłacalność następuje, jeżeli opóźnienie w opłacaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące. Osoby prawne stają się też niewypłacalne jeśli suma ich zobowiązań przekracza wartość majątku i taka sytuacja ma miejsce przez okres dłuższy niż 2 lata. Zagrożenie niewypłacalnością oznacza moment, w którym sytuacja wskazuje, że do niewypłacalności dojdzie w niedługim czasie. O tym, że tak jest, decyduje sam dłużnik, który postanawia złożyć wniosek rozpoczynający restrukturyzację uproszczoną. Dodatkowym warunkiem jest to, aby wierzytelności sporne nie stanowiły więcej niż 15 procent wszystkich wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem.

Restrukturyzacja krok po kroku

Uproszczona restrukturyzacja wymaga wykonania kilku kolejnych kroków. Są to:

 1. Aby rozpocząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, musisz w pierwszej kolejności wybrać i podpisać umowę z nadzorcą układu. Jego działanie jest regulowane umową o sprawowanie nadzoru, którą z nim podpiszesz. Nadzorca będzie odpowiedzialny za takie rzeczy jak między innymi:
 • pomoc w przygotowaniu propozycji układowych i w przygotowaniu planu restrukturyzacji – konieczne będzie przekazanie mu listy wierzytelności oraz listy wierzytelności spornych;
 • pomoc w negocjacjach z wierzycielami;
 • złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu.
 1. Bardzo ważne jest ustalenie tak zwanego dnia układowego. Zgodnie z ustawą może to być dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące i nie późniejszy niż 1 dzień przed złożeniem wniosku. Wierzytelności zgłaszane po tej dacie nie zostaną objęte układem.
 2. Sporządzenie listy wierzytelności, przygotowanie propozycji układowych oraz wstępnego planu restrukturyzacji.
 3. Obwieszczenie rozpoczęcia restrukturyzacji – nadzorca składa odpowiednie wniosek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz w ciągu 3 dni informuje o tym sąd.
 4. Przedstawianie propozycji wierzycielom i negocjacje z nimi.
 5. Głosowanie wierzycieli i zebranie głosów – głosowanie jest ważne, jeśli wypowiedziała się większość wierzycieli (to znaczy oddała ważny głos) oraz głosujący za układem posiadają co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności osób biorących udział w głosowaniu. Głosowanie może odbywać się elektronicznie bez konieczności fizycznego dostarczania głosów.
 6. Złożenie przez nadzorcę wniosku o zatwierdzenie układu do sądu – jeśli głosowanie zaaprobowało układ. Od tego momentu sąd ma 14 dni na rozpatrzenie sprawy. W przypadku decyzji odmownej dłużnik ma 14 dni na złożenie zażalenia. Odwołać się od decyzji zatwierdzającej mogą za to wierzyciele, którzy głosowali przeciw układowi. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dokonania obwieszczenia nie zostanie złożony wniosek o zatwierdzenie układu, to postępowanie restrukturyzacyjne zostaje automatycznie zakończone.
 7. Po uprawomocnieniu się decyzji o zatwierdzeniu układu dłużnik przystępuje do realizacji zawartych w nim postanowień, czyli terminowe regulowanie zobowiązań zgodnie z przyjętym planem.

Dlaczego warto skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji?

Podstawową zaletą skorzystania z uproszczonej restrukturyzacji firmy jest to, że z dniem obwieszczenia rozpoczęcia restrukturyzacji zawieszeniu ulegają wszystkie egzekucje oraz nie rozpoczyna się nowych. Dodatkowo nie można dłużnikowi wtedy wypowiedzieć umów – takich jak dzierżawa, najem czy kredyt. Ten typ restrukturyzacji jest także tańszy, choć jego koszt jest w dużej mierze zależny od wynagrodzenia nadzorcy, które jednak ma nałożone górne ograniczenie mocą ustawy. Obecnie wynosi ono maksymalnie 15 procent sumy, którą odzyskają wierzyciele, powyżej 100 000 złotych 3 procent nadwyżki a powyżej 500 000 tylko 1 procent nadwyżki. Dokładne wynagrodzenie powinno być ujęte w umowie między dłużnikiem i nadzorcą, ale nie może przekraczać sumy wynikającej z podanych warunków. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Zadłużonych nie wymaga opłaty, a opłata za rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie układu w sądzie wynosi 1000 złotych.

Jeżeli szukasz finansowania dla swojej firmy, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci spersonalizowaną propozycję.

Sprawdź również inne nasze usługi i produkty:

A jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zapytaj o gwarancję skuteczności. Z naszymi klientami rozliczamy się za sukces.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.