Autor: Admin

Oceń ten artykuł

Jak działa uproszczona restrukturyzacja?

Uproszczona restrukturyzacja działa obecnie na zasadach wprowadzonych od końca listopada 2021 roku. Miało to związek z szalejącą epidemią COVID-19, ale przepisy wciąż obowiązują, już jako stałe, a nie tylko tymczasowe rozwiązanie. Jak zatem z niego skorzystać?

Właśnie tego dowiesz się z poniższego rzeczowego artykułu wyjaśniającego dokładnie wszystkie zagadnienia związane z uproszczonym postępowanie restrukturyzacyjnym firmy, zwanym w skrócie UPR. Dowiesz się z niego, czy spełniasz warunki skorzystania z tego rozwiązania, ile trwa taka restrukturyzacja, ile kosztuje restrukturyzacja oraz czy warto z niej skorzystać. Przystąp więc do zdobywania tej cennej wiedzy.

Uproszczona restrukturyzacja firmy – jakie warunki trzeba spełniać?

Pierwszym warunkiem, jaki jest konieczny do rozpoczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest to, aby firma była niewypłacalna lub zaczęła jej taka niewypłacalność grozić. Taka sytuacja ma miejsce, gdy podmiot nie może regulować swoich zobowiązań finansowych przez ponad 3 miesiące. Podobnie sprawa wygląda, gdy długi przekraczają wartość majątku firmy i sytuacja taka trwa ponad 2 lata. Niewypłacalność może nastąpić również, gdy są przesłanki na podstawie których można wnioskować, że dojdzie do niej w najbliższym czasie. Mowa tutaj, we wszystkich powyższych sytuacjach, o zobowiązaniach finansowych, w przypadku zobowiązań o innym charakterze nie stosuje się restrukturyzacji uproszczonej. Z procedury UPR można skorzystać tylko jednorazowo.

Na czym polega uproszczona restrukturyzacja firmy i ile może trwać?

Głównym celem uproszczonego postępowania restrukturyzującego jest ochrona dłużnika przed egzekucją komorniczą – gdy tylko zostanie ogłoszone obwieszczenie o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji wszystkie toczące się postępowania egzekucyjne muszą zostać zawieszone, a nowych nie wolno już rozpoczynać. Można także wystąpić o uchylenie zajęć dokonanych przed otwarciem UPR, jeżeli jest to niezbędne, aby przedsiębiorstwo mogło dalej funkcjonować. Ochronie podlegają w czasie trwania UPR również kluczowe umowy na przykład wynajmu, dzierżawy, kredytu czy leasingu, które nie mogą zostać wypowiedziane dłużnikowi bez zgody nadzorcy. UPR musi zostać zatwierdzona przez sąd, jeżeli złożenie wniosku nie nastąpi wtedy po upływie 4 miesięcy zostanie ona zakończona. Po zatwierdzeniu działa ona zgodnie z wynegocjowanym układem.

Uproszczona restrukturyzacja dla firm

Uproszczona restrukturyzacja – obowiązki dłużnika

Od momentu rozpoczęcia UPR pojawiają się obowiązki, które musi spełniać dłużnik. Wszystkie zobowiązania, które powstają po dniu rozpoczęcia restrukturyzacji muszą być regulowane w terminie. Brak takich spłat może oznaczać, że sąd nie zatwierdzi układu. To, czy zobowiązania są regulowane w przewidzianych terminach sprawdza nadzorca układu. 

Uproszczona restrukturyzacja – jak rozpocząć?

Rozpoczęcie uproszczonej restrukturyzacji polega na samodzielnym złożeniu obwieszczenia, które zostanie automatycznie ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dłużnik sam decyduje, że zaszły przesłanki pozwalające mu na rozpoczęcie procedury UPR. W obwieszczeniu muszą znaleźć się takie informacje jak:

  • dane dłużnika;
  • dzień układu;
  • dane nadzorcy układu.

Dzień układu może zawierać się w przedziale 7 dni przed lub po złożeniu wniosku. Nadzorcę układu dłużnik wybiera samodzielnie i podpisuje z nim umowę cywilnoprawną. Jeszcze przed dokonaniem obwieszczenia nadzorca powinien otrzymać od dłużnika spis wierzytelności (również spis wierzytelności spornych) oraz wstępne propozycje układowe. Nadzorca układu negocjuje z wierzycielami warunki układu. Jeżeli wierzyciele się zgodzą, to zostaje zawarty taki układ. Aby przyjąć, że wierzyciele zgodzili się na przyjęcie układu, muszą być spełnione dwa warunki w głosowaniu:

  • osiągnięcie większości osobowej – ponad połowa wierzycieli musi przyjąć układ; 
  • osiągnięcie większości kapitałowej – za układem muszą zagłosować osoby posiadające przynajmniej 2/3 łącznej sumy wierzytelności. 

Głosowanie może odbywać się na różne sposoby i może być przeprowadzone zdalnie, nadzorca może wyznaczyć termin spotkania albo dłużnicy mogą głosować za pomocą systemu KRZ – Krajowego Rejestru Zadłużonych. Dopiero później składany jest do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd na rozpatrzenie takiego wniosku ma dwa tygodnie. Co ważne, ochroną przed egzekucjami dłużnik jest objęty już od momentu publikacji obwieszczenia. To zasadnicza różnica stanowiąca o tym, że coraz więcej restrukturyzacji jest przeprowadzanych zgodnie z przepisami o UPR.    

Uwaga: jeżeli w ciągu 4 miesięcy od obwieszczenia w MSiG do sądu nie wpłynie wniosek o zatwierdzenie układu to całe postępowanie zostaje automatycznie umorzone.

Rola nadzorcy w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nadzorca chociaż jest wybierany przez dłużnika i to on za niego płaci nie jest jego reprezentantem. Funkcja nadzorcy jest całkowicie samodzielna i w pełni niezależna. Większa swoboda w dobraniu nadzorcy pozwala przedsiębiorcom na zatrudnianie osób, co do których mają zaufanie. Rolą zarządcy jest również zatwierdzanie czynności przekraczających tak zwane czynności zwykłego zarządu. W innych sprawach przedsiębiorca działa we własnym zakresie. Wynagrodzenie nadzorcy jest ponoszone przez przedsiębiorcę i musi zostać ustalone w umowie między nimi. Istnieją jednak ustawowe ograniczenia jego wysokości, zarówno w przypadku udanej restrukturyzacji, jak i w przypadku niezatwierdzenia jej w sądzie lub niezłożenia wniosku o zatwierdzenie.

Uproszczona restrukturyzacja – podsumowanie

Uproszczona restrukturyzacja to narzędzie chroniące dłużnika przed egzekucją i pozwalające firmie na dalsze prowadzenie działalności. Warto z niego skorzystać w sytuacji niewypłacalności lub zagrożenia taką niewypłacalnością. Istotnym jest tutaj fakt objęcia ochroną już od momentu ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ważne jest wybranie dobrego doradcy restrukturyzacyjnego, z którym nastąpi podpisanie umowy. Jego wynagrodzenie powinno zostać ustalone właśnie w tej umowie. Ogłoszenie w MSiG jest płatne, a jego koszt wynosi 500 złotych. Za złożenie wniosku o zatwierdzenie układu należy wnieść 1000 złotych opłaty sądowej.

Jeżeli chcesz sprawdzić jak Twoja firma może się zabezpieczyć i przeprowadzić uproszczoną restrukturyzację skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci spersonalizowaną propozycję.

Sprawdź również inne nasze usługi i produkty:

A jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zapytaj o gwarancję skuteczności. Z naszymi klientami rozliczamy się za sukces.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.