Autor: Robert

Oceń ten artykuł

Każdy przedsiębiorca poszukuje sposobów na finansowanie działalności, kiedy nie ma własnych środków na inwestycje i innowacje. Jednym ze sposobów obok licznych dotacji czy kredytów dla firm jest tak zwany kredyt na innowacje. Co to takiego jest i jak uzyskać takie dofinansowanie?

Czym jest kredyt na innowacje?

Kredyt na innowacje zwany też kredytem technologicznym to znane od wielu lat źródło dotacji dla firm w ramach FENG, czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Jest to program na lata 2021 do 2027 z budżetem w wysokości ponad 36 miliardów złotych, które przeznaczone są na podnoszenie konkurencyjności oraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Nabór na kredyt technologiczny prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Nabór ruszył już w marcu 2023 roku. Kredyt na innowacje polega na spłacie części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego dla realizacji innowacyjnej inwestycji technologicznej. Udział dotacji, która zwana jest także premią technologiczną w stosunku do kosztów kwalifikowanych, zależy od statusu MŚP firmy oraz lokalizacji inwestycji.

Kto może skorzystać z takiego kredytu i czym jest w ogóle innowacja technologiczna?

Kredyt na innowacje to propozycja wsparcia finansowego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Oczywiście tak jak przy zaciąganiu normalnego kredytu, wymagana jest tutaj również zdolność kredytowa potwierdzona dołączoną do wniosku promesą kredytową bądź warunkową umową kredytową wystawioną przez bank współpracujący przy naborze wniosków. Najważniejsza przy projekcie jest oczywiście realizacja inwestycji w innowację technologiczną, czyli zastosowania jakiejś nowej, nieużywanej do tej pory technologii wraz z uruchomieniem na jej podstawie wytwarzania nowych i ulepszonych produktów bądź usług. Innowacja może mieć formę prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub badań aplikacyjnych czy nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Inaczej mówiąc, kredyt na innowacje nie może zostać udzielony w celu zakupu środka trwałego z wybraną nową technologią, stanowiącą przedmiot inwestycji. Nie może to być technologia zaimplementowana w urządzeniu czy maszynie. Pomysł musi zostać zrealizowany poprzez stworzenie tak zwanej bazy technologicznej, w której określona technologia zostanie użyta, co w efekcie umożliwi produkcję towarów lub świadczenie usług za pomocą tej technologii. Dofinansować za pomocą kredytu technologicznego można takie koszty, jak:

  •   zakup lub wytworzenie środków trwałych;
  •   zakup materiałów i robót budowlanych;
  •   nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu czy prawa własności nieruchomości (nie dotyczy lokali mieszkalnych);
  •   zakup wartości niematerialnych i prawnych, takich jak patenty czy licencje;
  •   najem lub dzierżawa gruntów;
  •   wydatki ponoszone na usługi doradcze.

Dotacja może pokryć koszty związane z budową czy zwiększeniem ilości hal produkcyjnych, zakupów maszyn, gruntów, linii technologicznych, know-how oraz koszty związane z koncepcjami czy ekspertyzami dedykowanymi podmiotom zewnętrznym.

Jak aplikować o kredyt na innowacje?

Aby móc uzyskać kredyt technologiczny należy najpierw złożyć wniosek o dofinansowanie do BGK, po uprzednim otrzymaniu promesy kredytowej bądź podpisaniu umowy warunkowej kredytu. Jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę formalną od BGK oraz merytoryczną od Panelu Ekspertów, zostaje przyznana promesa technologiczna. W kolejnym kroku następuje podpisanie umów z bankiem komercyjnym na kredyt technologiczny, a także z BGK na dofinansowanie. Po podpisaniu umów przedsiębiorca może już czekać na wypłatę środków. W roku 2023 nabór wniosków odbywał się do 31 maja, a budżet wynosił 587 milionów złotych. Warto pamiętać, że środki z kredytu technologicznego nie są wypłacane jednorazowo, a w transzach. Ostatnia transza wypłacana jest dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Pierwsza wypłata zaś jest przekazywana dopiero po poniesieniu minimum 25% kosztów kwalifikowanych.

Czy warto starać się o taki kredyt na innowacje? Warto, bo może on wpłynąć pozytywnie na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W tym roku nabór na ten sposób dofinansowania już się zakończył, ale warto śledzić informacje, aby dowiedzieć się, kiedy wystartuje kolejny. Z przygotowaniami do walki o dofinansowanie jednak nie zwlekaj, bo ten kredyt tylko finansuje zwykły kredyt inwestycyjny, a żeby zaciągnąć ten, niezbędne jest spełnienie wielu warunków i załatwienie wielu formalności, a podjęcie każdej decyzji wymaga przemyślenia, by nie narobić sobie dodatkowych kłopotów.

Jeżeli szukasz finansowania dla swojej firmy, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci spersonalizowaną propozycję.

Sprawdź również inne nasze usługi i produkty:

A jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami zapytaj o gwarancję skuteczności. Z naszymi klientami rozliczamy się za sukces.

Zapisz się na nasz newsletter.

Zapisując się na newsletter akceptujesz politykę prywatności EIF. Pamiętaj w każdym momencie możesz wypisać się z listy.

Umów się na bezpłatną konsultację

Zadzwoń (22) 299 69 99

Podpowiemy, zarekomendujemy i dopasujemy najlepszy produkt do Twoich potrzeb. Porozmawiajmy co możemy dla Ciebie zrobić.